سیستم های تبرید تراکمی

آشنایی با تجهیزات سرمایشی تبریدی

شنایی با تجهیزات سرمایشی تبریدی

مقدمه

 

 

 

 

سیستم های سرمایش تبریدی به سیستم هایی گفته می شود  که بر اساس سیکل تبرید کار می کنند این سیکل می تواند به صورت تراکمی و یا جذبی باشد.

تک فصلی (فقط سرمایش)

مستقل

دو فصلی (سرمایش و گرمایش)

تراکمی

انواع سیستم های

سرمایشی تبریدی

تک فصلی (فقط سرمایش)

مرکزی

دو فصلی (سرمایش و گرمایش)

 

آشنایی با مفهوم ضریب عملکرد

جذبی

 

در سیستم های سرمایشی به جای راندمان از مفهوم دیگری به نام ضریب عملکرد استفاده می شود. این ضریب که به اختصار آن را با (Coefficient Of Performance)  COPبیان می کنند در حقیقت نشان دهنده میزان بهینه بودن سیستم سرمایشی از نظر مصرف انرژی است. این ضریب از رابطه زیر قابل محاسبه است.

Q   توان برودتی (ظرفیت سرمایشی)                                                                        COP =

W   توان مصرفی سیستم (معمولاً الکتریکی و یا حرارتی)                                                                   V W =  I

I     آمپر مصرفی (در تجهیزات سرمایشی برقی)               V   ولتاژ(در تجهیزات سرمایشی برقی)- معمولاً 220 ولت

                                        ربته برچسب انرژی بر حسب ضریب عملکرد (COP(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         G F E                   D         C         B A
آشنایی با سیکل تبرید تراکمی

 

چهار بخش اصلی یک سیکل تبرید تراکمی

اواپراتور

در حقیقت یک مبدل حرارتی است که در آن مبرد با دریافت گرما از حالت مایع به گاز تبدیل می شود

کمپرسور

مبرد که به حالت گازی در آمده است را فشرده کرده که در اثر این امر دمای گاز بالا می رود

کندانسور

مبدل حرارتی است که در آن حرارت گاز فشرده شده به محیط پیرامون داده شده و دمای گاز کاهش می یابد

شیر انبساط

در این بخش فشار گاز به شدت کاهش یافته و طبق قانون سیالات گاز دوباره به مایع تبدیل شده و سیکل تکرار می شود.

کندانسوز                کمپرسور                    اوپراتور

 

 

 

 

 

 

 

منطقه پرفشار                            شیر انبساط                              منطقه کم فشار

 

کولر گازی پنجره ای
آشنایی با تجهیزات سرمایش تبریدی تراکمی مستقل

 

 

 

 

اساس کار:

سیکل تبریدی تراکمی

مزایا:

1- سادگی نصب و تعمیرات دوره ای

2- عدم نیاز به زیرساخت و تأسیسات جانبی

3- هزینه پایین

معایب:

1- پایین بودن ضریب عملکرد (بهینه نبودن از لحاظ مصرف انرژی)

2- سر و صدای زیاد

3- مصرف برق زیاد

کاربرد:

کولر گازی دو تکه (اسپلیت)

در مکان هایی که میزان  سر  و صدا  اهمیت نداشته باشد مانند کارگاه های کوچک و همچنین زیرساخت تأسیساتی مناسب جهت نصب سایر سیستم های سرمایش تبریدی وجود ندارد و یا ظرفیت کم مد نظر باشد.

مبرد -مایع

اساس کار:

سیکل تبریدی تراکمی

مزایا:

مبرد- گاز

1- ایجاد صدای بسیار کم در فضای مورد تهویه

2- مصرف پایین برق (خصوصاً در مدل های اینورتری)

3- مصرف پایین برق (خصوصاً در مدل های اینورتری)

قسمت خارجی (یونیت خارج)

4-امکان لوله کشی رو کار

معایب:

1- نیاز به لوله کشی مسی

2- اشغال فضایی در خارج از فضا(جهت نصب قسمت خارجی(

قسمت داخلی  (یونیت داخل)

3- هزینه اولیه و هزینه تعمیرات نسبتاً زیاد

کاربرد:

عموماً برای مکان های کوچک مستقل (مانند مغازه ها و کارگاه های کوچک) برای مکان هایی که زیرساخت تأسیسات سرمایشی مرکزی و یا بزرگ را ندارند.

کولر گازی دو تکه (اسپلیت) دو فصلی

 

 

هوای گرم

اساس کار:

قسمت خارجی (یونیت خارج)
قسمت داخلی (یونیت داخل)
شیر چهار راهه

سیکل تبریدی تراکمی – عملکرد  این سیستم ها  مشابه اسپلیت   تک فصلی است با این تفاوت که این سیستم ها  به کمک یک شیر مخصوص (شیر چهارراهه) قادر هستند مسیر گردش  مبرد را تغییر  داده  به گونه ای که یونیت داخلی حکم کندانسور را پیدا کرده و در زمستان گرم شده و توسط دمنده  موجود در آن باد گرم داخل فضا دمیده می شود.

مزایا و معایب:

همان مزایا و معایب اسپلیت تک فصلی

مضاف بر اینکه این سیستم ها قادر به تأمین گرمایش در فصل سرد هم هستند.

کاربرد:

برای فضاهایی که انرژی الکتریکی تنها منبع انرژی و یا منبع انرژی قابل توجیهی برای گرمایش باشد.

 

آشنایی با تجیهزات سرمایش تبریدی تراکمی مرکزی
چیلرهای تراکمی

 

 

 

 

اساس کار:

بر اساس سیکل تبریدی تراکمی آب خنک شده و سرمایش به وسیله آب خنک انجام می پذیرد.

مزایا:

1- بالاتر بودن ضریب COP نسبت به چیلرهای جذبی

2- اشغال کم فضا نسبت به چیلرهای جذبی

3- پایین تر بودن قیمت نسبت به چیلرهای جذبی

4- امکان کنترل مستقل دمای هر فضا

معایب:

1- مصرف برق زیاد و پیوسته

2- سر و صدای زیاد هنگام کار

کاربرد:

انواع چیلرهای تراکمی

مناسب برای  ساختمان های  دارای فضای موتورخانه مستقل و ساختمان هایی که منبع انرژی الکتریکی تنها منبع و یا منبع انرژی مقرون به صرفه باشد.

بر اساس نحوه خنک کاری کندانسور

1- چیلرهای هوا خنک            2- چیلرهای آب خنک

بر اساس نوع کمپرسور

1- چیلر با کمپرسور مارپیچی یا اسکرو

2- چیلر با کمپرسور حلزونی یا اسکرال

3- چیلر با کمپرسور رفت و برگشتی یا پیستونی

4- چیلر با کمپرسور چرخشی یا سانتریفیوژ یا گریز از مرکز

نکته:

ظرفیت سرمایشی چیلرها معمولاً بر اساس تن تبرید بیان می شود.

داکت اسپلیت

 

 

اساس کار:

اساس کار مشابه اسپلیت است با این تفاوت که هوا را به صورت متمرکز خنک کرده و توسط کانال توزیع می کند.

مزایا:

1- بالاتر بودن ضریب COP نسبت به چیلرها

2- کم فضا جهت نصب قسمت خارجی

3- امکان استفاده ترکیبی با سیستم گرمایش مرکزی و حذف توزیع کننده های انرژی در سیستم گرمایش

معایب:

1- داشتن صدای بیشتر نسبت به اسپلیت ها

2- عدم کنترل دماهای هر فضا به صورت مستقل

3- بالا بودن هزینه برق مصرفی

کاربرد:

مناسب اکثر ساختمان ها خصوصاً مواردی که اشغال کمتر فضا توسط تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مد نظر باشد.

 

 

 

داکت اسپلیت

 

اجرای داکت اسپلیت با

کانال چهار گوش

 

اجرای داکت اسپلیت با کانال گرد انعطاف پذیر
VRF (Variable Refrigerant flow)
کویل گرمایشی جهت کوپل کردن داکت اسپلیت با سیستم گرمایشی

 

 

 

 

 

اساس کار:

اساس کار سیکل تبرید تراکمی است و ایده ی آن بر اساس تکنولوژی اینورتر است. این سیستم اندازه مایع مبرد که باید به محیط مورد نظر فرستاده شود را کنترل می کند که این کار توسط شیر Pulse Modulating Valve عملیاتی می شود.              برخی این سیستم ها را با واژه  (Variable Refrigerant Volume)VRVبه معنای کنترل تغییرات حجم مبرد می شناسند که در آن بر اساس بار مورد نیاز حجم مبرد قابل تغییر می باشد.بدین مفهوم که مقدار مایع مبرد با توجه به نیاز سرمایشی و گرمایشی فضاها به صورت هوشمند و مجزا تغییر می کند. البته تفاوت هایی بین سیستم هایVRF وVRVوجود دارد که دراینجا مجال سخن گفتن در خصوص آنها نیست.

مزایا:                                                                      معایب:

1- بالا بودن ضریب عملکرد (COP)                             1-هزینه بالای اولیه و هزینه بالای اجرا (لوله کشی ها تماماً مسی)

2- امکان کنترل دمای هر فضا به صورت مستقل                2-هزینه نگهداری بالا

3- امکان گرمایش و سرمایش توأمنان دو فضای مجزا           3- نیازمند زیرساخت و لوله کشی از قبل انجام شده

4- قابلیت های کنترلی بالا

5- ذخیره سازی انرژی بسیار بالا

 

کاربرد:

مناسب ساختمان های لوکس، ساختمان هایی با چند فضای مختلف از نظر دمایی، مواردی که ذخیره سازی انرژی مد نظر است.

VRF (Variable Refrigerant flow)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulse Modulating Valve

 

اتصاالت در سیستم

VRF/VRV                                                                                                       شماتیک سیستم VRF / VRV

 

با تشکر و تقدیر و کسب اجازه از استاد ارجمند

جناب آقای دکتر مهدی صادقی دستجردی

وموسسه محترم آموزشی نئون و نما تک

 

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *