صرفه جوئی در انرژی

 

 

((ارائه راهکارهای صرفه جويي انرژي در کارخانجات))

 

 1. كاهش تهويه هوا بيش از حد مورد نياز
 2. افزايش قدرت انعكاس نور ديوارها و سقف ها
 3. كاهش دماي بيش از حد مورد نياز آبگرم سرويس ها
 4. كاهش ميزان بيش از حد نياز هواي خروجي و هواي جبراني ساختمان
 5. قطع تهويه هوا در ساعت هايي كه كاري انجام نمي شود ( ساعت هاي بيكاري )
 6. نصب تايمر براي چراغ ها در نواحي كم مصرف
 7. جايگزيني لامپ هاي معمولي پرمصرف و لامپ هاي فلورسنت، جيوه، سديم و ديگر لامپ هاي كم مصرف
 8. تنظيم دائم سنسورهاي كنترلي هواكش ها وسنسورهاي تنظيم كننده هواي ساختمان
 9. تميز نمودن دائم كندانسورهاي خنك كننده سيستم تهويه هوا به منظور كاهش توان مصرفي ( اسب بخار ) كمپرسور بازرسي وضعيت كاركرد آب سردكن هاي سيستم تهويه
 10. متناسب نمودن اندازه مجاري، شبكه ها ولوله هاي انتقال هوا به منظوركاهش مقاومت هوا

 

 1. اجتناب از ورود هواي رطوبت بالا به سيستم هاي تهويه

 

 1. تهويه هوا به ميزان لازم تنها براي فضايي كه مورد استفاده قرار مي گيرد
 2. جايگزينى پرده هاى هوا بجاى درب هاى معمولى.
 1. بررسي و بازرسي توان ( وات ) لامپ هاي الكتريكی
 2. خاموش نمودن چراغ هاي زينتي و تابلوهاي نئون غيرضروري
 3. كاهش روشنايي محيط به ميزان لازم
 4. استفاده از نور خورشيد براي روشنايي
 5. خاموش نمودن سيستم تهويه هوا در ساعت ها و روزهاي بيكاري
 6. نصب صحيح تسمه الكتروموتورها
 7. ممانعت از نفوذ آب به داخل سيم پيچ هاي الكتروموتور به منظور جلوگيري از خرابي و افت كارايي
 8. بررسي رتبه بندي ( نوع ) و خصوصيات الكتروموتورهاي مختلف درهر واحد
 9. منحصرنمودن الكتريسيته براي توليد توان، نوروحرارت (صرفا براي فرآيندهاي حرارتي) حداقل كردن زمان كاركرد موتورهاي الكتريكي در وضعيت بدون بار
 10. استفاده از مولدهايي شامل توربين هاي گازي باسيكل تركيبي كه درآنها ازحرارت گازهاي خروجي اتلافي براي گرم نمودن بويلرها استفاده مي شود
 11. جايگزين نمودن جت هاي بخار روي سيستم هاي خلاء باموتورهاي الكتريكي كه محرك پمپ هاي خلاء هستند
 12. انتخاب موتورهاي الكتريكي متناسب با حداكثر كارايي لازمه، استفاده از پر راندمان ترين و كارا ترين انواع موتورهاي الكتريكي
 13. استفاده از افت فشار بخار براي توليد قدرت
 14. دشارژ كردن ظرفيت اضافي ترانسفورماتورها
 15. تعمير و نگهداري و روغن كاري مناسب براي تجهيزاتي كه محرك آنها موتور الكتريكي است ( اين امر افت انرژي را در تجهيزات كاهش مي دهد )
 16. در نظر داشتن بازدهي ( كارايي ) انرژي هنگام خريد تجهيزات جديد
 17. استفاده از موتورهاي چند سرعته براي پمپ ها، دمنده ها وكمپرسورهاي مختلف

بستن جريان بخار ژاكت هاي بخار لوله ها در آب وهواي مناسب

 1. رسيدگي وتعميرونگهداري جت هاي بخاري كه درسيستم هاي خلاء استفاده مي شود
 2. تعمير عايق كاري هاي معيوبي كه روي خط انتقال  بخار قرار دارند
 3. تعمير يا تعويض تله هاي بخار معيوب
 4. جايگزين نمودن موتورهاي الكتريكي با توربين هاي بخار پس فشار و استفاده از بخار خروجي براي توليد حرارت موردي (كاربردهاي خاص )
 5. چك نمودن بخار فرايند
 6. اجتناب از افزايش هزينه هاي بار پيك به كمك برنامه ريزي دقيق و كامل براي كاركرد سيستم
 1. نگهداري ازعايق بندي خط توزيع بخار/ بازرسي شيرها، اتصالات ودرزبندها به منظوركاهش نشت حرارتي / مسدود نمودن ( موقت يا دائم ) خطوط بخاري كه مورد استفاده نيستند / استفاده از اندازه هاي متناسب براي لوله ها / عرضه متناسب بخار براي مصرف كنندگان مختلف سيستم.
 2. نصب ابزارهاي دقيق براي كنترل دما و فشار فرآيند تولید بخار
 3. جلوگيري از اتلاف حرارت در نقطه مصرف ( هنگام مصرف )
 1. نصب جداكننده هاي رطوبت از بخار به منظور جذب رطوبت آن
 2. نصب تعويض و تخليه كننده هاي اتوماتيك هوا به منظور خروج هواي موجود در فضاهاي حاوي بخار

الف) بازيافت آب كندانس بعنوان خوراك ورودى بويلر

ب ) بازيافت بخار فلاش براى فرايندهاى فشار پايين

 1. عايق كاري كامل و صحيح خطوط برگشت حاوي جريان هاي چگاليده
 2. اطمينان ازكاركرد كاملا صحيح تجهيزات و ابزارآلات با اعمال دقت و تعمير و نگهداري دقيق تر
 3. اضافه نمودن تله هاي بخار از برج هاي تقطير به منظوركاهش نسبت بازگشت
 4. با عايق مجزا نمودن خطوط جريان چگاليده و خطوط جريان بخار
 5. حداقل نمودن ميزان تخليه بويلرها با استفاده از تصفيه مناسب تر آب ورودى
 6. كاربرد حداقل فشار كاركرد براي بخار
 7. تعويض كندانسورهاي بارومتري با كندانسورهاي سطح
 8. بهينه سازي عملكرد جت هاي بخار چند مرحله اي سيستم خلاء
 9. استفاده از ضخامت بهينه براي عايق ها
 10. استفاده از كنترل نسبت بازگشت به جاي كنترل جريان روي برج هاي تقطير
 11. جايگزين نمودن بخار با سيالات پروسس دما بالا( به عنوان مثال استفاده از مبدل پروسس به پروسس به جاي مبدل يوتيلتي به پروسس)

 

 1. تميز نمودن دائم و مرتب رسوب از خطوط جريان آب
 2. قطع آب خنك كننده در مواقعي كه نياز به آن نيست
 3. تميزكاري يا تعويض مرتبو دائم فيلترهاي هوا.
 4. نصب خشك كننده هاي مناسب روي خطوط هوا به منظور محدود نمودن تخليه
 5. استفاده ازكولرهاي آبي بجاي كولرهاي هوايي در موارد ويژه
 6. حذف سرمايش بخارهاي فرآيندي كه متعاقبا بايستي گرم شده و دوباره در جهت معكوس جريان يابند
 7. استفاده از حداقل آب خنك ساز براي ياتاقان ها
 8. تعويض موتورها و پمپ هاي نامتناسب با سايزهاي بهينه
 9. كاهش دماي آب داغ به حداقل موردنياز و لازم
 10. اجتناب ازتصفيه بيش از حد مورد نياز آب.

 

 

 1. استفاده ازكندانسور بالاسري براي بكارگيري بخار اتلافي دركندانسورهايي كه درعمليات تقطير وجود دارد
 2. استفاده از گازهاي خروجي درهيترهاي تشعشعي براي خشك كن ها و كوره ها
 3. استفاده از حرارت گازهاي خروجي براي گرم كردن مواد و محصولاتي كه بايستي دركوره اتاقكي ها و خشك كن ها قرار بگيرند
 4. استفاده از حرارت گازهاي خروجي براي پيشگرم كردن ضايعات و سوزاندن آنها در بويلرهايي كه از حرارت سوزاندن زباله ها استفاده مي كنند
 5. استفاده حرارت بازيافتي از وسايل و تجهيزات نوري براي بكار اندازي وسايل خنك كننده جذبي
 1. تعميرعايق هاي خراب در كوره ها و ديگ هاي بخار
 2. استفاده اقتصادي ضخامت مناسبي ازعايق ها براي درجه حرارت هاي پائين
 3. استفاده از عايق هاي نرم و سبك در كوره هاي بازيافتي براي راحت تر كردن گرمايش و سرمايش
 4. تعمير درب كوره ها ازنظر نشت بندي موثر آنها

 

 1. محاسبه و رسم نمودار راندمان بويلر به طور روزانه
 2. ايجاد برنامه زمان بندي شده براي تعميرو نگهداري مشعل ها
 3. تنظيم مشعل ها براي كار با راندمان بالا
 4. بهينه نمودن قابليت كنترل احتراق
 5. گرم نمودن سوخت به منظور رسيدن به حرارت مناسب براي پودرسازي بهتر آن در فرآيند احتراق
 6. سوزاندن گازهاي قابل احتراق در گازهاي خروجي و استفاده از حرارت حاصله
 7. كاهش جريان هواي احتراق تا حد ممكن
 8. استفاده از سوخت هاي موثرتر براي احتراق
 9. جايگزيني مشعل هاي مستهلك با انواع نو و كاراتر
 10. استفاده از ضايعات و محصولات جنبي بعنوان سوخت ( در صورت امكان )
 11. كنترل و محدود كردن هواي ثانويه احتراق درعمليات كوره ها تا اندازه مورد نياز به منظور كاركرد بهتركوره ها

 

 

 1. خاموش كردن وسائل و تجهيزات گرمايي فرآيندها در مواقعي كه مورد نياز نيستند
 2. مشخص كردن دلايل مخارج نيروي برق و بازنگري و برنامه ريزي مجدد عمليات دستگاه ها براي جلوگيري از ايجاد مخارج زياد
 3. كاهش دماي تجهيزات گرمايي درهنگامي كه به حالت آماده به كار قرار دارند
 4. استفاده از وسائل و تجهيزاتي با راندمان زياد و با حداكثر ظرفيت كارايي آنها و استفاده از وسايلي با راندمان كمتر فقط در مواقع لزوم
 5. گرمايش تدريجي قطعات تنها تا درجه حرارت مورد نياز يا استاندارد
 6. برنامه ريزي عمليات تعميرو نگهداري مناسب در زمان هاي غيرعملياتي سيستم
 7. در نظر داشتن سه تا چهار روز عملياتي پياپي ( 24 ساعته ) به عنوان دوره زماني كاركرد سيستم به جاي يك يا دو نوبت كاري منقطع در روز
 8. بهينه سازي حجم توليد وميزان موجودي آن ( در انبارها )
 9. خاموش كردن نوار نقاله و ليفتراك ها در مواقعي كه از آنها استفاده نمي شود
 10. تنظيم و نگهداري ليفتراك ها براي موثرترين انواع عمليات
 11. خاموش نمودن موتورهاي ديزلي وقتي به آنها نيازي نيست
 12. استفاده از وسايل در مناسبترين و بهترين ظرفيت و اندازه ممكن
 13. بهينه سازي و مدرن كردن ريلهاي انتقال مواد
 14. استفاده از نيروي جاذبه براي انتقال مواد در صورت امكان

 

 1. برنامه ريزي مناسب براي تعمير و نگهداري ماشين آلات حمل و نقل براي اينكه موتور آنها را در بهترين راندمان كاري نگاه داشت
 2. خاموش كردن موتور كاميون ها در هنگام تخليه و بارگيري يا در حالت انتظار
 3. در نظر گرفتن اندازه كاميون ها متناسب با ميزان بار
 4. برنامه ريزي صحيح در امرحمل و توزيع و در نتيجه كاهش تعداد دفعات حمل و نقل
 5. بهم پيوستن عمليات حمل و توزيع ( چند عمليات حمل و توزيع را در يك نوبت انجام دهيم )
 6. استفاده از درزبندها يا به عبارتي درزبندي درب هاي بارانداز مخصوص بارگيري كاميون ها به منظور ممانعت از بيرون ريختن و حيف و ميل شدن مواد
 7. انتخاب بهترين مسير براي كاميون ها در حمل و توزيع بار براي  كاهش مسافت وهزينه سفر
 8. ارزيابي انرژي مصرفي در بسته بندي محصولات

 

 1. جدول بندي و زمان بندي صحيح زمان پخت ( حرارت دهي ) قطعات كوچك و بزرگ به منظوركاهش مصرف انرژي به حداقل ممكن
 2. استفاده از طرح هاي بازيافت فشار بخار درعمليات تقطير
 3. استفاده از اصل مكش ازكنار در طراحي برج هاي تقطير
 4. استفاده از وسايل وتجهيزات متصل بهم و يكپارچه براي نگاه داشتن ريل هاي انتقال يا تسمه نقاله هايي كه در فرآيندهاي حرارتي نوع محفظه اي بكار مي روند
 5. استفاده از برخورد مستقيم شعله يا اشعه مادون قرمز براي هيترهاي نوع محفظه اي
 6. محترق نمودن كوره به صورت مستقيم به جاي غيرمستقيم
 7. استفاده ازعمليات احتراق و پخت پيوسته دركوره ها به جاي عمليات منقطع و يكباره
 8. استفاده ازكوره هاي نوع محوري براي پيشگرم كردن مواد
 9. تغيير هيترهاي سوخت مايع از نوع زيرسوز ( مثل آبگرمكن منازل ) به هيترهاي نوع غوطه ور ( يعني كوره كاملا در سوخت مايع قرار گرفته باشد )
 10. تغيير در طراحي و پروسه ساخت محصولات به نحوي كه انرژي مورد نياز براي فرآورش وعمل آوري آنها كاهش يابد
 11. كاهش توليد مواد زائد
 12. به جايگزينى يا تجديد تجهيزات مستهلك يا وسايلي كه كمتر مورد استفاده قرارمي گيرند
 13. كاهش مواد غيرضروري درعمليات حرارتي

هزینه های بالقوه برای در نظر گرفتن در صرفه جوئي

 

                              نوع هزینه        نمونه هزینه
هزينه هاي مهندسي اوليه و برنامه ريزي

 

دستمزد مهندس مشاور، نيروي كار و مواد براي تعيين نوع، اندازه و مكان مبدل حرارتي از درون سازمان
هزينه خريد تجهيزات بازيابي حرارتي هزينه خريد و نصب ركوپراتور
 

هزينه خريد ملحقات ضروري براي تجهيزات موجود

 

هزينه خريد و نصب كنترلرهاي جديد، مشعل ها، دمپرهاي دودكش و فن براي حفاظت از كوره و ركوپراتور در برابر دماي بالاتر كه به كوره وارد مي شود ناشي از پيش گرمايش هواي احتراق
هزینه های جایگزینی هزينه جايگزيني پوسته داخلي ركوپراتور پس ازگذشت N سال،هزینه خالص اسقاطی پوسته موجود
 

هزينه بهبود و تعمير تجهيزات موجود

 

هزينه تعمير درب هاي كوره براي ممانعت از اتلاف حرارت بيشتر بواسطه افزايش فشار ناشي از پيش گرمايش هواي احتراق
هزينه جا و مكان هزينه فضاي مفيد اشغال شده با مولد بخار بازيافت حرارتی ، هزینه فضای اشغال شده توسط اوپراتور
هزينه توقف توليد در زمان نصب اتلاف خروجي براي يك هفته، خالص صرفه جويي در هزينه بهره برداري
هزينه تنظيمات و رفع عيب توليد كمتر، هزينه پرسنلي رفع عيب
هزينه تعميراتي تجهيزات جديد هزينه سرويس مبدل حرارتي
ماليات بر دارايي و يا تجهيزات بازيابي حرارتي ماليات بر دارايي از ارزش سرمايه اي ركوپراتور
تغيير در هزينه بيمه يا مخاطرات

 

نرخ بالاتر بيمه بواسطه ريسك آتش سوزي بالاتر، افزايش هزينه سوانح بواسطه تعداد نقاط گرم بيشتر

 

 (تاسیسات مکانیکی)

ااطلاعات تاسیسات زیر بنایی
نام سازمان مربوطه نشاني و شماره تلفن مشخصات انشعاب
آب و فاضلاب
گاز
برق منطقه ایی
مخابرات

 

 

اطلاعات تماس در حالت اضطراری
نوع حالت اضطراري نام سازمان مرتبط نشاني شماره تلفن
آتش سوزي سازمان آتش نشاني منطقه
اتفاقات گاز اداره گاز منطقه
اتفاقات برق اداره برق منطقه
اتفاقات آب و فاضلاب اداره آب و فاضلاب منطقه
حوادث آسانسور شركت مربوطه طرف قرارداد
ایرادات تاسیساتی و موتورخانه پيمانكار طرف قرارداد
ایرادات تجهیزات کنترلی شركت مربوطه طرف قرارداد

 

 

 

 

اطلاعات محل نصب تجهیزات قطع و وصل اصلی
تجهیزات محل نصب
شیر اصلی گاز
کلید اصلی برق
شیر اصلی آب

 

 

اطلاعات تجهيزات آتشنشاني
نوع محل نصب آخرین تاریخ بازدید
جعبه هاي آتش نشاني
كپسول هاي آتش نشاني
              هيدرانت ها
لوله خشك آتش نشاني
لوله تر آتش نشاني
اسپرینكلرها
شير فلكه ها

 

 

 

ردیف آیتم برند نوع جنس کنترل
1 موتورخانه حرارت مرکزی بویلر چدنی
2 بویلر فولادی
3 پكيج دیواري
4 پكيج زميني
5 بویلر چگالشي
6 پكيج چگالشي
7 مشعل گاز سوز
8 مشعل گازوئيل سوز
9 مشعل دوگانه سوز
10 ترموستات اتاقی
11 آكوستات مستغرق
12 آكوستات جداری
13 ترمومتر – مانومتر
14 شير اطمينان
15 سيستم كنترل هوشمند
16 چيلر تراكمي
17 چيلر جذبي

 

 

ردیف آیتم برند نوع جنس کنترل
18 موتورخانه حرارت مرکزی دودكش
19 رابط دودكش
20 پمپ خطي سيرکولاسیون
21 پمپ خطي برگشت آب گرم
22 پمپ خطي مبدل آب گرم
23 پمپ زميني
24 بوستر پمپ آبرساني
25 بوستر پمپ آتش نشاني
26 كپسول اطفاي حریق
27 سختي گيري رزیني
28 رسوب زدا مغناطيسي
29 رسوب زدا التراسونيك
30 رسوب زدا الكترونيكي
31            منبع دو جداره
32 منبع كویلي
33 مبدل صفحه اي
34 مخزن ذخيره آب بهداشتي

 

 

ردیف آیتم برند نوع جنس کنترل
35 موتورخانه حرارت مرکزی مخزن ذخيره آب آتش نشاني
36 مخزن انبساط باز
37 مخزن انبساط بسته
38 مخزن سوخت
39 مخزن روزانه سوخت
40 پمپ مخزن سوخت
41 شير فلكه ها
42 شير پروانه اي
43 شير سوزني
44 شير یكطرفه
45 سایر شيرآلات
46 صافي
47 لرزه گير
48 شير گاز مشعل
49 عالئم و راهنماي بهره برداري

تجهيزات موتورخانه

50 سایر تجهيزات كنترلي
51 سایر ..

 

 

ردیف آیتم برند نوع جنس کنترل
52                     گرمایش                  سرمایش          سرمایش و گرمایش                   رادیاتور
53 گرمایش تابشي
54 گرمایش كفي
55 كوره هواي گرم
56 بخاري گازي هرمتيك )با تامين هواي احتراق ار بيرون(
57 بخاري برقي تابشي
58 سایر …
59 كولر آبي
60 كولر گازي پنجره اي
61 اسپليت یك منظوره (سرمایشي(
62 سایر ….
63 هواساز
64 ایرواشر
65 زنت
66 اسپليت دو فصلي
67 فن كویل

 

 

ردیف آیتم برند نوع جنس کنترل
68                               اطفای حریق                           لوله ها و اتصالات داكت اسپليت
69 پكيج تهویه مطبوع
70 سایر ….
71 كپسول اطفاء حریق پودري
72 كپسول اطفاء حریق co2
73 جعبه آتش نشاني
74 شيرفلكه هاي آتش نشاني
75 اسپرینكلر
76 توپك هاي اطفاي حریق
77 سایر …
78 لوله هاي سيستم گرمایشي و سرمایشي
79 لوله هاي آب سرد و گرم بهداشتي
80 لوله هاي گاز
81 لوله هاي فاضلاب
82 لوله هاي آب باران
83 لوله هاي درین
84 اتصالات لوله هاي سيستم گرمایشي و سرمایشي

 

ردیف آیتم برند نوع جنس کنترل
85       لوله ها و اتصالات                دریچه های بازدید             شیرآلات اتصالات لوله هاي آب بهداشتي
86 اتصالات  لوله هاي گاز
87 اتصالات لوله هاي فاضلاب
88 اتصالات لوله هاي آب باران
89 اتصالات لوله هاي درین
90 اتصالات قابل انعطاف
91 سایر …
92 دریچه بازدید فاضلاب
93 دریچه بازدید آب باران
94 دریچه بازدید درین
95 دریچه بازدید داكتها
96 سایر …
97 شير آلات سيستم گرمایشي و سرمایشي
98 شير آلات بهداشتي
99 شيرآلات گاز
100 شير رادیاتور
101 شيرآلات هواگيري

 

ردیف آیتم برند نوع جنس کنترل
102  تجهیزات ایمنی        سیستم دفع فاضلاب       کانالها و دریچه ها        اگزاست ها

 

فيوز گازي
103 شير برقي اتوماتيك
104 شير اتوماتيك حساس به زلزله
105 سایر …
106 فاضلاب شهري
107 چاه جذبي
108 سپتيك تانك
109 سایر …
110 كانالهاي هوا (رفت و برگشت(
111 دریچه هاي هواي رفت
112 دریچه هاي هواي برگشت
113 كانالهاي تخليه هوا
114 اتصاالت انعطاف پذیر
115 سایر…
116 هواكشهاي پنجره اي
117 هواكشهاي دیواري
118 هواكشهاي پشت بامي

 

 

ردیف آیتم برند نوع جنس کنترل
119                              عایق ها عایق لوله هاي گرمایش و سرمایش
120 عایق لوله هاي آب بهداشتي
121 عایق كانالها
122 عایق شيرآلات و اتصالات
123 عایق منبع سوخت
124 عایق منبع انبساط
125 عایق منبع آب
126 عایق منبع دوجداره
127 عایق منبع كویلي
128 عایق مبدل ها
129 سایر …

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
موتورخانه مرکزی اطمينان از عدم نشت گاز در موتورخانه ماهیانه
اطمينان از وجود آب در سيستم با مشاهده فشارسنج سيستم روزانه
بازرسي كلي مشعل، فن، دريچه و دمپرهاي ورودي هوا، افشانک سوخت، مدار جرقه الکتريکي سالیانه
تميز كردن كامل مشعل و تميزكاري و تعويض الکترودها در صورت لزوم و تنظيم مشعل براي تطابق تركيبات دود خروجي با مقادير استاندارد سالیانه
باز كردن و بستن شير قطع سريع تخليه و شير اطمينان و آزمايش آنها براي عملکرد مناسب و زير آب زني و رسوب زدايي براساس دستورالعمل هاي سازنده سالیانه
كنترل پمپ تغذيه ديگ هاي بخار و انجام آزمايش آناليز آب تغذيه در صورت لزوم سالیانه
بازرسي شيشه هاي آبنما و شيرهاي ورود و خروج آن و بازو بسته كردن و تميزكاري و در صورت لزوم تعويض سالیانه

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
موتورخانه مرکزی كنترل مخزن تغذيه مواد شيميايي در مسير آب تغذيه سالیانه
كنترل عملکرد پمپ ها )نظافت، روغن كاري، بازديد ياتاقان ها، كوپلينگ، كنترل تراز بودن پمپها( روزانه
باز و بسته نمودن كليه شيرفلکه هاي داخل موتورخانه ماهیانه
بازبيني دودكش، كلاهک خروج دود و اندازه گيري تركيبات دود خروجي و مقايسه آن با مقادير استاندارد سالیانه
تميزكاري محفظه احتراق و اجزاي داخلي ديگ ها سالیانه
تعويض واشرهاي سوخته و بستن هوابند دربهاي ديگ سالیانه
تميزكاري صافي پمپ ها سالیانه
باز و بسته نمودن شيرهاي هواگيري ماهیانه
چک كردن نشتي كليه لوله ها و اتصالات داخل موتورخانه ماهیانه
كنترل اتصالات گازي مشعل هفتگی
بازديد و ترميم عايق بندي موتورخانه سالیانه

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
موتورخانه مرکزی اطمينان از عملکرد صحيح كنترل كننده ها
كنترل و تنظيم درجه حرارت آگوستات ها متناسب با درجه حرارت مشعل
بررسي كلکتورها و مسير لوله كشي تاسيسات داخل ساختمان
بازديد كفشوي موتورخانه

 

 

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
دودکش ها بازرسي دهانه خروج دود دستگاه گرمايي تا كلاهک خروج دود و كنترل باز بودن مجراي دودكش سالیانه
كنترل ضخامت ورق، پوشش عايق و وجود پوسيدگي در دودكش هاي فلزي سالیانه
كنترل ضخامت پوشش نسوز در دودكش هاي ساختماني سالیانه
كنترل شکافهاي طولي سالیانه
كنترل اتصالات و دريچه هاي بازديد سالیانه
نظافت كلي دودكش در دوره بهره برداري سالیانه
كنترل فواصل ايمني اطراف دودكش و خروجي آن سالیانه
اطمينان از يکپارچگي و عدم نشت و كنترل عدم اتصال دو يا چند دستگاه بدون رعايت ضوابط به يک دودكش سالیانه
بازرسي عايق كاري و اصالح آن در صورت لزوم سالیانه

 

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
آبگرم کن ها ، مبدل ها و مخازن تحت فشار بازديد مبدلها و رسوب زدايي از كويلها فصلی
روغنکاري شيرهاي كنترل و شيرفلکه ها فصلی
كنترل شيرهاي ترموستاتيک و يا شيرموتوري فصلی
بازرسي نشانگرهاي دما و فشار و كنترل عملکرد آنها و تنظيم، تعمير و يا تعويض آنها در صورت لزوم سالیانه
بازديد و در صورت لزوم تعويض فيلتر دراير ماهیانه
باز و بسته كردن شير تخليه مخازن و تخليه آب به ميزان 150 ميليمتر براي تخليه رسوبات و املاح ته نشين شده و اطمينان از عملکرد صحيح شير سالیانه
آزمايش عملکرد مناسب شيرهاي اطمينان دما و فشار سالیانه
آزمايش عملکرد كليه تجهيزات كنترلي و حصول اطمينان سالیانه
بازرسي عايق كاري مخازن و پوشش آنها و تعمير يا بازسازي در صورت نيا سالیانه

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
چیلر تراکمی شستشوي كندانسور و رسوب زدايي آن فصلی
درست عمل كردن فلوسوئيچ هاي برج و چيلر ماهیانه
فعاليت فلوسوئيچ ها با فشار مناسب از طرف پمپ ها ماهیانه
سرويس اواپراتور، كندانسور، كمپرسور و كليه تجهيزات مربوطه سالیانه
درست عمل كردن سيستم آنتي فريز و بازديد آن ماهیانه
بازديد شير انبساط ،كنترل فشار و رفع عيب آن ماهیانه
بازديد درجه كنترل گاز و روغن ماهیانه
تعويض فيلتر دراير سالیانه
كنترل ميزان جريان ورودي دستگاه هفتگی
بازديد عملکرد ترموستات ماهیانه

 

 

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
چیلر تراکمی نمونه گيري مبرد و انجام آزمايشات در صورت نياز براي كنترل خلوص و تركيب شيميايي بر اساس دستورالعمل سازنده تجهيزات و رعايت دستورالعمل هاي ايمني براي تخليه يا بازيافت سالیانه
بازرسي آشکارسازها و نشت ياب مبرد و تعمير يا تعويض آنها در صورت لزوم سالیانه
كنترل دوره اي ميزان مبرد موجود در محيط كار و تنظيم گزارش براي مراجع ذيصالح سالیانه
ابزروبشن (چیلر جذبی) شستشوي كندانسور ابزوربر و رسوب زدايي آن فصلی
درست عمل كردن فلوسوئيچ هاي برج و چيلر ماهیانه
فعاليت فلوسوئيچ ها با فشار مناسب از طرف پمپ ها ماهیانه
درست عمل كردن سيستم آنتي فريز در ابزوربشن و بازديدآن ماهیانه
بازديد دماي نقاط مختلف ابزوربشن ها هفتگی
بازديد فشار نقاط مختلف ابزوربشن ها )چيلر – برج( هفتگی

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
آبزوربشن (چیلر جذبی ) بازديد پمپ وكيوم پولي و موتورآن هفتگی
كنترل به موقع ميزان روغن پمپ وكيوم ماهیانه
بازديد سيل ها و بلبرينگ هاي پمپ و رفع نقص آن ماهیانه
بازديد وضعيت كشش تسمه در موتور پمپ وكيوم روزانه
بازديد شيرهاي كنترل و آناليز سيستم ليتيوم برومايد هفتگی
كنترل عملکرد صحيح ژنراتور و ساير متعلقات آن هفتگی
نمونه گيري مبرد و انجام آزمايشات در صورت نياز براي كنترل خلوص و تركيب شيميايي بر اساس دستورالعمل سازنده تجهيزات و رعايت دستورالعمل هاي ايمني براي تخليه يا بازيافت سالیانه
بازرسي آشکارسازها و نشت ياب مبرد و تعمير يا تعويض آنها در صورت لزوم سالیانه
كنترل دوره اي ميزان مبرد موجود در محيط كار و تنظيم گزارش براي مراجع ذيصالح سالیانه

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
برجهای خنک کننده بازديد برجهاي خنک كننده از نظر وضعيت پمپ ها ،تخته هاي خنک كننده و تسمه پروانه ماهیانه
بازديد افشانکها ،نازلها،يا تاقانهاي،شافت و پولي ها ماهیانه
كنترل تشتکهاي برج خنک كننده از نظر ميزان آب ماهیانه
كنترل درجه حرارت آب ورودي و خروجي و شير سه راهي آن در برجهاي خنک كننده هفتگی
کولرهای گازی ، اسپلیت ها  و داکت اسپلیت ها بازرسي كليه قسمت هاي مدار تبريد شامل كمپرسور، كندانسور، اواپراتور و لوله هاي ارتباطي فصلی
نظافت بخش بيروني كندانسور و اواپراتور با هواي فشرده و شارژ گاز مبرد در صورت لزوم  

فصلی

بازديد فيلترها فصلی
بازديد لوله هاي مبرد فصلی
بازديد لوله هاي درين و كنترل تخليه مناسب درين ماهیانه
كنترل دماي تنظيمي و عملکرد ريموت كنترل هفتگی

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
کولرهای گازی ، اسپلیت ها  و داکت اسپلیت ها كنترل عملکرد پره هاي تنظيم زاويه دهش هوا هفتگی
بازديد از كويل گرمايش داكت اسپليتها و آب بند بودن لوله هاي رفت و برگشت گرمايش و اتصالات مربوطه سالیانه
كنترل عملکرد فن داكت اسپليتها سالیانه
بازديد از اتصال قابل انعطاف (برزنت ( ميان داكت اسپليت و كانال سالیانه
كنترل بستها و ساپورتهاي داكت اسپليت سالیانه

 

 

 

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
فن کوئل – هواساز – رادیاتور وضعيت شيرهاي رفت و برگشت رادياتور از نظر سالم بودن و عدم زنگ زدگي فصلی
بازديد و كنترل دور موتورها و تصحيح بر اثر تغيير فاز روزانه
وضعيت مناسب كليه والوهاي خروجي و ورودي و يکطرفه و بازديد آن ماهیانه
شستشوي فيلترهاي فن كوئل ها 2 ماه یکبار
بررسي رادياتورها از نظر نشت و شير هواگيري مناسب ماهیانه
بازديد موتور و شافت موتور فن كوئل ماهیانه
بازديد ترموستات فن كوئلها و تنظيم درجه آن متناسب با فصل هفتگی
بازديد و كنترل لوله هاي رفت و برگشت هواساز ماهیانه
شستشوي كويلهاي هواساز فصلی
شستشوي فيلترهاي هواساز و گريس كاري موتور ماهیانه

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
فن کوئل – هواساز – رادیاتور بازديد از وضعيت شير موتوري و دمپر موتور و رطوبت ساز ماهیانه
بازديد از پروانه هوارسان و روغن كاري بلبرينگهاي هواساز ماهیانه
بازديد سيستم آنتي فريز در هواسازها ماهیانه
كنترل ساپورت رادياتورها و تراز بودن آنها ماهیانه
هواگيري رادياتور ها سالیانه

 

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
کوره های هوای گرم بازبيني دودكش، كلاهک خروج دود و اطمينان از باز بودن كامل مسير تخليه دود و تميز كردن آن در صورت لزوم سالیانه
بارزسي كوره و نظافت آن در صورت لزوم سالیانه
بازرسي كنترل هاي ايمني، ترموستات هاي كنترل و كنترل مراقبت از شعله سالیانه
بازرسي سيستم سوخت رساني شامل شيرهاي قطع و وصل و لوله كشي ها و كنترل نشت گاز با مايع ظرفشويي يا آب و صابون سالیانه
تنظيم رگولاتور و جرقه زن و شمعک در كوره هاي گازي و تعويض قطعات معيوب در صورت لزوم سالیانه
كنترل تامين هواي احتراق و اطمينان از عدم انسداد بازشوها و مجاري ورود هوا سالیانه
بازرسي هواكش، كنترل تسمه و موتور، روغن كاري ياتاقان ها براساس توصيه سازنده سالیانه
بازديد فيلتر هوا و نظافت و تعويض در صورت لزوم سالیانه

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
منابع انبساط بسته بازديد از نظر خوردگي و كنترل آب ماهیانه
بازديد سيستم اعلام خطر هفتگی
بازديد كپسولهاي ازت ماهیانه
بازديد رگولاتورهاي ازت و آزمايشات لازم بر روي آنها ماهیانه
بازرسي عملکرد كليه لوازم كنترلي نصب شده و حصول اطمينان 6 ماهه
كنترل بالشتک و مقدار فشار هواي داخل منبع انبساط 6 ماهه
كنترل فشار آب داخل مخزن و تنظيم آن 6ماهه
منابع انبساط باز بازديد منابع انبساط از نظر خوردگي ماهیانه
بازديد كليه اتصالات رفت، برگشت، پركن و سرريز ماهیانه
كنترل عملکرد صحيح شناور ماهیانه
كنترل سطح آب داخل منبع ماهیانه
كنترل ميزان رسوبات داخل منبع ماهیانه
بازديد وضعيت عايق منبع ماهیانه

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
پمپ ها گريس كاري پمپ ها و در صورت لزوم تعويض بلبرينگها ماهیانه
وضعيت فيبر و فنر پمپ ها ماهیانه
سالم بودن كوپلينگ بين موتور و پمپ ماهیانه
وضعيت فشار ورودي و فشار خروجي از پمپ هفتگی
استاندارد بودن جريان برق كشي توسط موتور پمپ و ولتاژ اعمال شده به پمپ ماهیانه
كنترل عملکرد شير قطع و وصل ، شير يکطرفه ، شير سوزني ، صافي و … ماهیانه
كنترل وضعيت لرزه گير و مانومتر خط رفت پمپ ماهیانه
كنترل وضعيت لرزه گير و مانومتر خط برگشت پمپ ماهیانه
نظافت – روغنکاري– بازديد ياتاقانها ، كوپلينگ ، سيم كشي – كنترل تراز بودن ماهیانه

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
آتش نشانی كنترل اسپرينکلر ها از لحاظ عملکرد ماهیانه
كنترل مخزن ذخيره آب آتشنشاني از لحاظ عدم وجود نشتي، خوردگي، وجود حجم آب مورد نياز و لوله ها و اتصالات مربوطه ماهیانه
كنترل كپسول هاي آتشنشاني از نظر استاندارد بودن، تعداد، محل قرارگيري و تاريخ شارژ مجدد فصلی
بازديد از شيلنگ اصلي آب آتش نشاني ماهیانه
آب بند كردن والو اصلي آتش نشاني ماهیانه
بازديد نازل والف دار سر شيلنگ آتش نشاني ماهیانه
بازديد از پمپ هاي تحت فشار خطوط آتش نشاني ماهیانه
بازديد از لوله كشي ها از نظر رنگ و ترميم آنها سالیانه
بازديد بستها و ساپورته ماهیانه
كنترل و بازديد شيرآلات ماهیانه
بازديد جعبه آتش نشاني فصلی

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
سختی گیر ها بازديد تانک نمک و آب نمک موجود دستگاههاي سخت گير ماهیانه
كنترل رزين و فيلترهاي مربوط به سختي گير و رفع نقص و تعويض آن ماهیانه
كنترل شير اتوماتيک منابع و شير دستي ، دستگاه سخت گير و رفع نقص آن ماهیانه
كنترل عملکرد سختي گيرهاي مغناطيسي، الکترونيکي، التراسونيک … ماهیانه
پکیج های گرمایشی دیواری و زمینی اطمينان از وجود آب در سيستم فصلی
تنظيم فشار سيستم با استفاده از اهرم تعبيه شده در پکيج روزانه
اطمينان از عدم نشت گاز روزانه
بازديد از دودكش روزانه
تعويض حالت سيستم از فصل گرما به سرما و برعکس سالیانه
تنظيم درجه آب گرم مصرفي و درجه آب گرمايش در فصل سرما فصلی
كنترل سايز لوله ورودي گاز پکيج سالیانه

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
کولر آبی -شروع فصل گرما قطع برق اصلي كولر از محل تابلو برق قبل از انجام هرگونه سرويس هنگام سرویس
نصب پوشال هاي نو سالیانه
روغن كاري ياتاقان ها سالیانه
شستشوي تشتک كولر آبي سالیانه
اطمينان از درست عمل كردن سيستم ارت كولر سالیانه
وصل كردن فيوز برق كولر سالیانه
باز كردن شير آب كولر و تنظيم شناور سالیانه
تست پمپ آب كولر سالیانه
راه اندازي موتور كولر سالیانه
كنترل سايبان سالیانه
بازديد شلنگهاي توزيع آب پوشال ها سالیانه
بازديد تسمه كولر سالیانه
بازديد پره هاي حلزوني و شستشوي آنها جهت از بين بردن رسوبات سالیانه

 

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
کولر آبی -شروع فصل گرما بازديد برزنت و بست هاي اتصال كولر به كانال اصلي سالیانه
وصل كردن برق كولر پس از اتمام كليه مراحل سرويس سالیانه
اطمينان از دسترسي به هواي پاك و دوري از نقاط تخليه هواي آلوده سالیانه
بازديد در زمان بهره برداري و كنترل عملکرد مناسب كليه قطعات ماهیانه
کولر آبی -پایان فصل گرما قطع برق اصلي كولر از محل تابلو برق سالیانه
بستن شير اصلي آب كولر سالیانه
خالي كردن آب تشتک داخل كولر سالیانه
جدا كردن پمپ آب كولر و تميز كردن صافي آن سالیانه
جدا كردن پوشال هاي كهنه از كولر سالیانه
تميز كردن كولر و رنگ آميزي محل هاي خوردگي فلز بدنه سالیانه

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
کولر آبی نصب كاورهاي مخصوص كولر سالیانه
بستن كليه دريچه هاي كانال كولر سالیانه
بخاری برقی تابشی كنترل بست و ساپورت نصب بخاري فصلی
كنترل تراز بودن بخاري فصلی
كنترل زاويه تابش بخاري ماهیانه
كنترل كابل برق اصلي و دوشاخه برق بخاري ماهیانه
كنترل پريز مربوط به بخاري تابشي ماهیانه
كنترل تجهيزات تابلوي برق و فيوز ها ماهیانه
كنترل بست و ساپورت لوله كشي برق فصلی
كنترل مدار الکتريکي و بررسي كابل ها ماهیانه
بازديد المپهاي تابشي بخاري ماهیانه
كنترل ارت و همبندي ماهیانه

 

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
زنت قطع برق اصلي زنت از محل تابلو برق قبل از انجام هرگونه سرويس هنگام سرویس
اطمينان از درست عمل كردن سيستم ارت و همبندي ماهیانه
بازديد شير اصلي آب و شناور سالیانه
خالي كردن آب تشتک داخل در نيمه سرد سال سالیانه
كنترل عملکرد پمپ آب و تميز كردن صافي آن سالیانه
تعويض پوشال ها سالیانه
تميز كردن بدنه دستگاه و رنگ آميزي محل هاي خوردگي فلز بدنه سالیانه
روغن كاري ياتاقان ها فصلی
شستشوي تشتک جهت راه اندازي دستگاه در نيمه گرم سال سالیانه
بازديد از كويل گرمايش و شستشوي آن جهت از بين بردن رسوبات سالیانه
كنترل عملکرد موتور فصلی

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
زنت بازديد شلنگهاي توزيع آب پوشال ها سالیانه
بازديد تسمه انتقال نيروي موتور به فن فصلی
بازديد پره هاي حلزوني و شستشوي آنها جهت از بين بردن رسوبات فصلی
بازديد برزنت ها و بست هاي اتصال دستگاه به كانالهاي اصلي رفت و برگشت فصلی
ایرواشر قطع برق اصلي دستگاه از محل تابلو برق قبل از انجام هرگونه سرويس هرگونه سرویس
اطمينان از درست عمل كردن سيستم ارت و همبندي ماهیانه
بازديد شير اصلي آب و شناور سالیانه
خالي كردن آب تشتک داخل در نيمه سرد سال سالیانه
كنترل عملکرد پمپ آب و تميز كردن صافي آن سالیانه
بازديد نازلها و رسوبزدايي آنها سالیانه

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
ایرواشر تميز كردن بدنه دستگاه و رنگ آميزي محل هاي خوردگي فلز بدنه سالیانه
روغن كاري ياتاقان ها فصلی
شستشوي تشتک جهت راه اندازي دستگاه در نيمه گرم سال سالیانه
بازديد از كويل گرمايش و شستشوي آن جهت از بين بردن رسوبات سالیانه
كنترل عملکرد موتور فصلی
بازديد لوله هاي توزيع آب به سمت نازلها سالیانه
بازديد تسمه انتقال نيروي موتور به فن فصلی
بازديد پره هاي حلزوني و شستشوي آنها جهت از بين بردن رسوبات فصلی
بازديد برزنت ها و بست هاي اتصال دستگاه به كانالهاي اصلي رفت و برگشت فصلی

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
لوله کشی های ( آبرسانی، فاضلاب ، هواکش فاضلاب ، آب باران ، گاز ، سرمایش ، گرمایش و اتصالات تخلیه ، نظافت و ضدعفونی مخازن ذخیره آب فصلی
رنگ آمیزی مخازن فلزی در صورت نیاز از داخل و خارج سالیانه
بازبینی شیرهای خروجی آب از نظر خوردگی ، نشت و کارکرد سالم 6 ماهه
بازرسی سرریز مخازن آب ، فالش تانكها و دستگاه های مشابه ماهیانه
بازبینی عایق کاری، اتصالات قابل انعطاف و بست های لوله کشی های آبرسانی ، فاضلاب ، آب باران ، سرمایش و گرمایش 6 ماهه
بازرسی حفاظت کننده های جلوگیری از برگشت آب و شیرهای تنظیم فشار و در صورت لزوم تعمیر یا تنظیم یا تعویض آنها 6 ماهه
بازرسی تلمبه های آبرسانی و کنترل آزمایش راه اندازهای خودکار و نشانگر های دما و فشار و در صورت لزوم تعمیر و تنظیم یا تعویض آنها 6 ماهه
بازدید باکس های کلكتور فصلی

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
لوله کشی های ( آبرسانی، فاضلاب ، هواکش فاضلاب ، آب باران ، گاز ، سرمایش ، گرمایش و اتصالات بازدید لوله های گاز و اتصالات مربوطه ماهیانه
آب بندی دریچه های بازدید پس از بازکردن و رفع گرفتگی ها فصلی
اطمینان از رفع اثر خوردگی مواد پاک کننده شیمیایی و یا مواد اسیدی روی لوله ها و اتصالات سالیانه
استفاده از فنر های استاندارد جهت رفع گرفتگی داخل لوله ها در صورت گرفتگی
باز و تمیز نمودن سیفون ها و اتصاالت فاضالب لوازم بهداشتی و خارج کردن مواد زاید و نصب مجدد 6 ماهه
بازرسی اتصال لوله های آب سرد و گرم لوازم بهداشتی 6 ماهه
اطمینان از استقرار و استحكام تكیه گاه های لوازم بهداشتی در محل نصب 6 ماهه
بازرسی شیرهای لوازم بهداشتی، فالش تانك، فالش والو، شیر شستشوی توالتها و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض آنها 6 ماهه

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
لوله کشی های ( آبرسانی، فاضلاب ، هواکش فاضلاب ، آب باران ، گاز ، سرمایش ، گرمایش و اتصالات تعمیر لوازم بهداشتی معیوب و تعویض لوازم بهداشتی فرسوده یا آسیب دیده 6 ماهه
کنترل دهانه های خروجی هواکش فاضلاب و توری آنها روی بام 6 ماهه
بازرسی عدم ایجاد مانع در مجاورت هواکش فاضلاب در دوره بهره برداری 6 ماهه
ترمیم یا تعویض آسیب دیدگی هواکش فاضلاب 6 ماهه
بازديد و نظافت كفشوي هاي آب باران و شبکه صافي آن ماهیانه
بازديد و نظافت دريچه هاي آب باران و آب بندي دريچه ها پس از بازديد سالیانه
بازديد از كليه چاه ها و سپتيک ها و در صورت نياز تخليه آنها سالیانه

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
تخلیه هوا ( اگزاست فن ها -هودها) بازديد برزنت ماهیانه
كنترل روشن بودن اگزوست فن ها در ساعات معين و مناسب ماهیانه
بازديد تسمه فن ها از نظر سالم بودن و ميزان كشيدگي در حد مناسب فصلی
كنترل ياتاقان محور فن از نظر لقي يا صداي غير عادي و بالانس بودن فن فصلی
كنترل جهت چرخش صحيح فن فصلی
كنترل اگزاست فنهاي پنجره اي يا سقفي به لحاظ صحت كاركرد و عدم وجود صداي غير عادي ماهیانه
کنترل صحت كاركرد هود ها و عدم وجود صداي غير عادي و شستشوي هودها و صافي ها ماهیانه
تعويض صافي هودها سالیانه
تخليه ظرف جمع آوري روغن هودهاي آشپزخانه ماهیانه
كنترل سالم، تميز و باز بودن دهانه هاي ورود هوا به آشپزخانه ماهیانه

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
كنترل هواكش تخليه هود آشپزخانه، دمپر و شبکه خروج هوا ماهیانه
دهانه های ورود و خروج هوا بازرسی کلیه دهانه های هوای دریافتی از بیرون و دهانه های تخلیه هوا 6 ماهه
نظافت دهانه هاي ورود و خروج هوا و در صورت لزوم تعويض توري هاي حفاظ آنها 6 ماهه
كنترل و نظافت دمپرهاي دستي و موتوري و اطمينان از صحت كار موتور و كنترل هاي مربوطه 6 ماهه
در صورت تعبیه ی دهانه های جدید برای تخلیه هوا در دوره بهره برداری، اطمینان از عدم ورود هوای آلوده و گازهای زیان آور و مضر برای سلامتی انسان به فضای داخل ساختمان 6 ماهه

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
دمپر های ضد آتش بازرسی کلی دمپرهای ضد آتش سالیانه
بازرسی دمپر های ضد آتش بعد از وقوع حریق
تعویض فیوز های سوخته و اطمینان از استقرار درست دمپر و فیوز هایی که فعال نشده اند بعد از وقوع حریق
کنترل هوابند بودن کامل دریچه های دسترسی به فیوز و دمپ سالیانه بعد از حریق
بازرسی عملكرد موتور دمپرهای موتوری و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض آن سالیانه

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
کانال کشیها ، دریچه های توزیع و برگشت هوا ، پلنوم هوا و کویل های سرمایی و گرمایی ، صافی های هوا بازرسی کانال کشی ها، دریچه های توزیع و برگشت هوا و عدم نشتی هوا سالیانه
كنترل و تنظيم حجم هواي هر يک از دريچه ه سالیانه
بازرسي و تنظيم دمپرهاي تنظيم هوا سالیانه
بازرسی اتصالات قابل انعطاف در كانال ها و محل اتصال به دستگاه ها و در صورت لزوم تعويض آنها سالیانه
بازرسي عايق كاري كانال ها و در صورت لزوم تعمير يا تعويض پوشش آنها سالیانه
بازرسی صافی های هوای دریافتی از بیرون یا تخلیه هوا و در صورت لزوم تعمير يا تعويض آنها ماهیانه
كنترل افت فشار دو طرف صافي براساس مشخصات اعلام شده از طرف سازنده و شستشوي صافي ها در صورت امکان و تعويض صافي هاي يکبار مصرف با فيلتر نو و مطابق مشخصات فني و راندمان مناسب 6 ماهه
بازرسي پلنوم هوا و كويل هاي سرمايي و گرمايي 6 ماهه

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
شستشوي كويل ها با آب و محلول هاي شوينده در صورت لزوم 6 ماهه
كنترل پاكيزگي و در صورت لزوم ضد عفوني كويل هاي سرمايي جهت جلوگيري از رشد قارچ ها و ميکروب ها 6 ماهه
ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع تخلیه بخش انتهای مخزن، محل ته نشینی رسوبات و لجن تا ارتفاع 150 میلیمتر از کف و نظافت آن با رعایت دستورالعمل های ایمنی شرکت ملی نفت ایران سالیانه
بازرسي پوشش مخازن دفني و رو زميني و انجام عايق كاري يا رنگ آميزي در صورت لزوم سالیانه
ضخامت سنجي بدنه مخزن در شرايط آب و هوايي مرطوب و خاك خورنده و تعويض آن چنانچه كاهش ضخامت ورق تا حد كمتر از 80 %ضخامت اوليه پس از 10 سال عمر كاري باشد سالیانه
بازرسي كنترل كننده هاي سطح و حجم سوخت و تعمير يا تعويض آنهاي در صورت لزوم سالیانه

 

 

چک لیست کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی
آیتم بازه زمانی آسیب دیدگی نوع آسیب محل آسیب تاریخ آخرین کنترل و بازرسی ملاحظات
دارد ندارد
ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع كنترل اتصالات، دريچه هاي بازديد، لوله كشي هاي پر كن، تخليه و هواكش و بازرسي حريم سالیانه
باز و بسته کردن شیرها و اطمینان از عدم نشتی و تعمیر یا تعویض در صورت لزوم ماهیانه
نظافت صافي هاي سوخت و تميز كردن يا تعويض آنها در صورت لزوم سالیانه
كنترل بست و آويز لوله كشي ها و تنظيم آنها و انجام تعميرات ضروري سالیانه
كنترل پوشش رنگ لوله كشي ها و رنگ آميزي در صورت لزوم سالیانه
بازرسي كليه تجهيزات كنترل كننده و ايمني و در صورت لزوم تعمير، تنظيم يا تعويض آنها سالیانه

 

حفاظت از یخ زدگي سيستم هاي تاسيسات مكانيكي
ردیف شرح عملیات
1 منابع انبساط را بازدید نموده و در صورتي كه عایق حرارتي آن معيوب مي باشد نسبت به ترميم آن اقدام نمایيد.
2 در صورتي كه به علت سرماي شدید احتمال قطع سوخت مي باشد ؛ آب سيستم حرارت مركزي ( از طریق بازكردن شير تخليه دیگ و بستن شير پركن منبع انبساط ) را کاملا” تخليه نموده و یا به نسبت كافي ضد یخ به سيستم حرارت مركزي اضافه نمایيد
3 جهت جلوگيري از یخ زدگي لوله هاي سرویس هاي بهداشتي كه در محوطه احداث شده اند ؛ ميبایست شير فلكه مربوطه را بسته و كليه شيرهاي مصرف را باز نموده تا آب درون لوله ها تخليه گردد. سپس كليه فلاش تانكها و یا فلاش ولوها را استفاده نموده تا آب درون آنها تخليه شود و در صورت یخ زدگي لوله ها نسبت به بستن شير فلكه ي مربوطه اقدام لازم به عمل آید تا از تخریب احتمالي جلوگيري گردد
4 منابع گازوئيلي كه در محوطه مستقر هستند را عایق كاري نموده و از ارتباط لوله برگشت گازوئيل از سمت مخزن اطمينان حاصل نمایيد
5 در صورتيكه پروژه داراي هواساز و یا زنت و یا پكيج با كویل گرمایي و یا یونيت هيتر است و سيستم حرارت مركزي به هر علت خاموش شود باید آب درون كویل وسایل مذكور كاملا” تخليه گردد.
6 لوله هاي تغذیه كولرهاي آبي روي بام ميبایست تخليه گردد و شير فلكه اصلي آن بسته شود
7 آب درون سيفون هاي فاضلاب كه غير فعال مي باشند و در ارتباط با فضاي باز هستند (كف شوي تراسها و …….) ميبایست تخليه گردد.
8 سطح بام ميبایست كاملا ” نظافت شود و در صورت امكان اطراف كف شوي آب باران سنگ نمك قرار دهيد. دریچه هاي كولر توسط نایلون یا پوشش مناسب بطور كامل مسدود گردد.
9 در صورتي كه درزهاي انقطاع در نما باز باشند توسط پلي استایرن و یا پوشش مناسب مسدود گردد.
10 مسئولین فنی نسبت به اخبار هواشناسي در روزهاي سرد سال توجه كامل داشته باشند.
11 در روزهاي سرد و یخبندان بدليل اینكه ورودي تغذیه منبع انبساط یخ مي زند ، كه این یخ زدگي باعث كمبود آب منبع انبساط شده و در نهایت منجر به یخ زدگي منبع انبساط و نهایتا” به كل سيستم سرایت مي كند ؛ در این گونه مواقع نسبت به پركردن آب منبع انبساط روزانه بين 10 تا 20 ليتر بصورت دستي و ترجيحا” آب گرم اقدام گردد.
12  درب هاي ورودي ساختمان اصلي ؛ سرویس هاي بهداشتي و سایر ساختمان ها  توسط برزنت یا پوشش مناسب یا نایلونهاي ضخيم پوشيده گردد.

 

 

 

الزامات و نكاتي در خصوص بهره برداري تاسيسات مكانيكي
ردیف شرح عملیات
1 از دخالت افراد فاقد صلاحیت فني، جلوگيري شود
2 ارتفاع دودكش از بام حداقل 80 سانتيمتر باشد
3 دودكش مجهز به كلاهک مناسب باشد
4 از باز بودن مسير دودكش اطمينان حاصل شود
5 قبل از اتصال دستگاه به دودكش آزمايش مکش دودكش انجام شود
6 اطمينان از عملکرد دودكش پس از روشن كردن دستگاه
7 بازديد ساليانه دودكش
8 تميز كردن دودكش قبل از راه انداري دستگاه گرمايش
9 جداره دودكش و محل اتصال به وسيله گرمايشي بايد درزبند (هوابند) باشد
10 تعداد اتصاالت (زانو) دودكش از 2 عدد بيشتر نباشد.
11 محکم كردن دودكش به ديوار با بستهاي مناسب
12 عدم خروج دودكش از داخل شيشه پنجره
13 كنترل عدم نشتي همه تاسيسات و تجهيزات بطور روزانه
14 در صورت نياز به تعمير يا تعويض، فورا اقدام شود
15 باز و بست شيرها هفته اي يکبار
16 تميز كردن صافي ها هر ماه يکبار
17 تنظيم مشعل توسط متخصص انجام شود ( حداقل 2 بار در سال(
18 بويلرها سالي يکبار تميزكاري شود.

 

 

الزامات و نكاتي در خصوص بهره برداري تاسيسات مكانيكي
ردیف شرح عملیات
19 آب سيستم گرمايشي بجز در مواقع اضطراري تخليه نشود.
20 در صورت وجود سيستم كنترل هوشمند ، از حالت اتومات خارج نشود.
21 در صورت عدم وجود سيستم كنترل هوشمند، مطابق جدول زير دماي سيستم تنظيم شود:

20 15 10 5 0 دمای هوای بیرون
20 40 55 65 75 دمای تنظیم بویلر
22 در هواي خيلي سرد همراه با تعطيلي ديگ آبگرم خاموش نشود و يک پمپ روشن بماند (تنظيم در حداقل دما 20 درجه(
23 در سرماي شديد در صورت نبودن سوخت، يا قطع برق، آب سيستم تخليه شود (يا از ضد يخ استفاده شود(
24 در صورت وجود مخزن انبساط باز نکات زير رعايت گردد: كنترل وجود عايق- بازرسي شير شناور – كنترل سطح آب مخزن – كنترل عدم نشتي و پوسيدگي – كنترل لوله ها
25 در صورت استفاده از سوخت مايع ( گازوييل) نکات زير رعايت گردد: حفاظت از يخ زدگي – عايق كاري مخزن غير دفني – اطمينان از ارتباط لوله برگشت سوخت – اطمينان از تامين سوخت كافي – تميز كردن فيلتر گازوييل بطور دوره اي – كنترل عدم نشتي مخزن و لوله هاي سوخت رساني – عدم نفوذ آب به مخزن سوخت
26 تخليه كويل هواساز، زنت، پکيج، يونيت هيتر و فن كويل در صورت خاموشي موتورخانه در هواي خيلي سرد
27 هواگيري به موقع سيستم )از محل رادياتور(
28 هواگيري موتورخانه با شير هاي هواگيري هفته اي يک بار
29 هنگام راه اندازي موتورخانه پمپ قبل از مشعل روشن شود
30 هنگام خاموش كردن موتورخانه مشعل قبل از پمپ خاموش گردد
31 بستن شير آلات پس از فصل سرما
32 كنترل باز بودن شيرها قبل از روشن كردن موتورخانه
33 در صورت وجود نشتي درسيستم، شير فلکه مسير را بسته و سريعاً ترميم شود

 

 

الزامات و نكاتي در خصوص بهره برداري تاسيسات مكانيكي
ردیف شرح عملیات
34 هرگز از موتورخانه بعنوان انباري استفاده نشود
35 وسايل اشتعال زا در موتورخانه قرار نگيرد
36 در صورت استشمام بوي گاز: خروج افراد حاضر در محل – بستن شير اصلي گاز – قطع نمودن فيوز اصلي برق (خارج از محل نشت گاز( – باز نمودن در و پنجره ها – جلوگيري از ايجاد هر گونه جرقه – عدم استفاده از تلفن در ساختمان آلوده به گاز
37 لوله و اتصالات گاز قبل از راه اندازي با كف صابون آزمايش شود
38 دستگيره شير گاز بر روي شير نصب باشد
39 به علائم مسموميت با منواكسيد كربن توجه شود : سردرد – سر گيجه – حالت تهوع – خواب آلودگي

 

 

 

 

(تاسیسات الکتریکی)

الزامات و نكاتي در خصوص بهره برداري تاسيسات الکتریکی
  شرح عملیات
بازدید عینی از تاسیسات برقی کلیه تابلو ها و اجزای داخلی آنها
کلیه ی جعبه های تقسیم، پریز های برق و کلید ها
کلیه هادی ها، اعم از کابل ها و سیم ها
دستورالعمل ها، نقشه ها و مدارک
عایق بندی محفظه ها و موانع در برابر تماس با سایر افراد
تجهیزات حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم مانند هادی های حفاظتی، هادی اتصال زمین، الكترود زمین، وسایل حفاظت در برابر اضافه جریان و لوازم حفاظتی جریان باقیمانده برای حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم و حفاظت اضافی برای تماس مستقیم، برقگیرها و تجهیزات اعلام حریق
کلیه برچسب ها اعم از برچسب مدارها، فیوز ها، کلیدها، ترمینال ها، و برچسب هشدار در محل مورد نیاز
چگونگی و نحوه ی نصب تابلوها، تجهیزات، کابل ها، سیم ها و اتصالات آنها
شرایط محیطی و محل نصب و متناسب بودن تجهیزات با آن شرایط
کنترل وجود لوازم جداننده، قطع و وصل و جداسازی مناسب در مدارها
اتصالات هادی ها به قطعات و ترمینال ها و نوشته های روی طوقه هادی ها و مطابقت آنها با رنگ یا نشانه ها
هادی های همبندی اصلی و هادی های همبندی اضافی
مسیر عبور کلیه لوله ها، داکت ها، هادی ها و کابلها و سیم ها
مطابقت کامل مشخصات فنی و ایمنی کلیه تجهیزاتی که به صورت ثابت نصب شده اند با استانداردهای مربوطه
تجهیزات و سیستم های جریان ضعیف

 

 

 

 

چک لیست سرویس ، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات برقی
شرح عملیات بازه زمتنی تاریخ آخرین عملیات شرح اقدامات
چراغهای روشنائی كنترل ميزان شدت روشنايي فضا )بررسي تعداد و آرايش چينش چراغها و تميزكردن آنها( سالیانه
تست كليه چراغ ها و تعويض قطعات خراب و فرسوده )بالاست ، لامپ ، سرپيچ و…( ماهیانه
بررسي درجه حفاظت در برابر برق گرفتگي چراغها با توجه به نوع فضا )چراغ هاي محيط هاي مرطوب بايستي حتما ضد آب باشند( ماهیانه
مدارهای برقی تست كابل هاي برق ورودي و ارت تابلو برق ها )در صورتيكه در محيط باز مي باشد به صورت ماهيانه بازديد شود.( فصلی
تست كابلهاي برقرساني و ارت تاسيسات سرمايش و گرمايش و اگزاست فنها )در صورتيكه در محوطه باز مي باشد به صورت ماهيانه بازديد شود. فصلی
بررسي سيم كشي ها و كابل كشي كليه سيستمهاي الكتريكي ساختمان )در صورتيكه در محيط باز مي باشد به صورت ماهيانه بازديد شود.( فصلی
کلید ها و پریزها كنترل نصب، محل و ارتفاع كليد و پريزها سالیانه
بررسي پوشش روي كليدها و پريزها (به ويژه كليد و پريز هاي نصب شده در محيط باز) و كنترل درپوش پريزهاي نصب شده در كف ماهیانه
بررسي كنتاكتهاي اتصال (فاز ، نول و ارت( ماهیانه
بررسي جريان و ولتاژ مجاز عبوري از كليدها و پريزها سالیانه

 

 

 

چک لیست سرویس ، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات برقی
شرح عملیات بازه زمتنی تاریخ آخرین عملیات شرح اقدامات
لوله کشی برق بررسي لوله كشي هاي برقي و حفاظت آنها در برابر شعله، آب، اجسام صلب بزرگتر از 2.5 ميليمتر، گردوغبار ، نورخورشيد و مواد شيميايي و… سالیانه
بررسي (ترانكينگ) داكت كشي ها، لوله كشي هاي فولادی و سيني و نردبان كابلها سالیانه
تابلوهای برق بررسي و كنترل تابلو برق كنتور ، تابلوي برق اصلي و مشاعات ، تابلو برق تاسيسات ، بانک خازن ، تابلوي محوطه و. سالیانه
كنترل قطعات الكترونيكي و تجهيزات حفاظتي تابلو برق ها سالیانه
برق اضطراری بررسي سيستم برق اضطراري ) بررسي ژنراتور با توجه به نوع سوخت، تابلو برق و نحوه عملكرد و… ( سالیانه
كنترل باطريهاي يو پي اس و تابلو برق هاي مربوط به آن. سالیانه
سیستم های حفاظت در برابر برق گرفتگی بررسي چاه ارت و اندازه گيري مقاومت آن ) تامين رطوبت چاه ارت ( ماهیانه
بررسي سيستم همبندي ساختمان سالیانه
بررسي برقگير حفاظتي (سيستم حفاظت در برابر آذرخش( سالیانه
رعايت حريم مجاز از خطوط هوايي برق سالیانه

 

 

 

 

چک لیست سرویس ، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات برقی
شرح عملیات بازه زمتنی تاریخ آخرین عملیات شرح اقدامات
وسایل ارتباطی و تلفن بررسي جعبه تقسيم هاي تلفن ، آنتن و دربازكن و كابلكشي هاي مربوط به آنها سالیانه
بررسي سيستم تلفن مركزي (سانترال يا ويپ ( سالیانه
بررسي گوشي هاي دربازكن داخل ساختمان و پانل خارجي و… سالیانه
بررسي سيستم زنگ اخبار و تنظيم زنگ هوشمند ماهیانه
بررسي آنتن گيرنده و تقويت كننده هاي سيستم آنتن سالیانه
اعلام حریق بررسي عملكرد دستگاه مركزي اعلام حريق ماهیانه
بررسي شستي ها، زنگ ها، آژيرهاي اعلام خطر و فِلشرهاي اعالم حريق ماهیانه
تست دتكتورهاي دودي، حرارتي و نشت گاز ماهیانه
سیستم صوت بررسي تقويت كننده و ميكسر صوت و ميكروفن ها سالیانه
تست بلندگوها سالیانه
بهینه سازی مصرف بررسي سيستم مركزي كنترل هوشمند انرژي و بررسي قبوض گاز سالیانه
آزمايش صحت سنسورهاي كنترل هوشمند سالیانه

 

 

چک لیست سرویس ، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات برقی
شرح عملیات بازه زمتنی تاریخ آخرین عملیات شرح اقدامات
سیستم های حفاظتی ، امنیت و شبکه دیتا بررسي دوربين ها ، سيستم ضبط تصاوير و سيستم مانيتورينگ سالیانه
بررسي سيستم دزدگير سالیانه
بررسي رک ها ، هاب سوئيچها و كابلكشي هاي شبكه ي ديتا و اينترنت ماهیانه
بررسي سرور شبكه ي ديتا و رايانه ها و به روز رساني آنتي ويروس و ديگر نرم افزارها ماهیانه
بازبيني از ادوات و وسايل كمک آموزشي الكترونيكي و بردهاي هوشمند سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چک لیست بازبینی سیستم های الکتریکی بله خیر توضیحات فنی
آيا سيستم روشنايي داخل ساختمان سالم مي باشد و مقدار شدت روشنايي لازم براي هر فضا تامين شده است؟
آيا كليه ي چراغ هاي روشنايي به سيستم ارت متصل مي باشند؟
آيا قطعات و اجزاي الكترونيكي چراغ ها (نظير سرپيچ، لوور، بالاست و…) سالم مي باشند؟
آيا نظافت دوره اي چراغ ها انجام شده است؟
آيا سيستم روشنايي محوطه و حصار سالم است؟
يا چراغ پايه هاي محوطه به سيستم ارت مجموعه متصل مي باشند؟
در محل تغيير سايز كابل در داخل چراغ پايه ها، كليد حفاظتي مناسب (كليد مينياتوري) نصب شده است؟
آيا تغييراتي در سيستم روشنايي و آرايش چينش چراغ ها يا تعويض نوع چراغ صورت پذيرفته است؟
در صورت تعويض چراغها، چراغ هاي نصب شده در محيط هاي مرطوب يا محيط هاي داراي گرد و غبار داراي IP مناسب مي باشند؟
در صورت هرگونه عيب و آسيب به چراغ هاي واترپروف نصب شده در محيط هاي مرطوب نظير حمام، نسبت به تعويض فوري آنها اقدام شده است؟
آيا سيم كشي ها و كابلكشي هاي سيستم هاي الكتريكي داخل ساختمان دچار آسيب ديدگي شده اند؟
آيا در سيم كشي ها و كابلكشي هاي سيستم هاي الكتريكي داخل ساختمان تغييراتي صورت گرفته است؟ شرح تغييرات را بنويسيد.
آيا كابل برق اصلي ساختمان در مدت زمان بهره برداري دچار آسيب ديدگي شده است؟
با توجه به مدت زمان بهره برداري، آيا كابل هاي برق و ارت و همبندي تابلو هاي برق سالم هستند؟
آيا كابل برق، كابل ارت و همبندي تجهيزات و تاسيسات مكانيكي نظير الكتروپمپ ها، مشعل ها، هواكش ها و… در مدت زمان بهره برداري دچار مشكل شده اند؟

 

 

چک لیست بازبینی سیستم های الکتریکی بله خیر توضیحات فنی
آيا از نحوه ي اتصال به برق، ارت و همبندي تجهيزات كنترلي و رسوب زدا نظير سختي گيرهاي مغناطيسي و ترموستات ها و… اطمينان حاصل نموده ايد؟
آيا كابل برق و كابل ارت سيستم هاي سرمايش و گرمايشي (مانند كولرهاي آبي، كندانسور اسپليت ها و…) كه در پشت بام يا … در فضاي آزاد قرار دارند، در مدت زمان بهره برداري دچار آسيب شده اند؟
كليه كابل ها از لحاظ زاويه ي خمش، پوسيدگي، صدمات فيزيكي، كشيدگي بيش از حد، نشت روغن، جابجايي، ترک، اتصال زمين و استحكام بست و نگهدارنده مورد بازديد قرار گرفته اند؟
آيا توان مصرفي وسايل برقي مورد استفاده شده متناسب با ظرفيت مدار پريز برق و مقطع سيم آن مي باشد؟
آيا كليدها و پريزهاي برق در مدت زمان بهره برداري دچار مشكل شده اند؟
آيا از نحوه ي نصب و محكم بودن كليد ها و پريز هاي برق در قوطي كليدها، اطمينان حاصل نموده ايد؟
آيا پوشش روي كليدها و پريزها (علي الخصوص كليدها و پريزهايي كه در محوطه ها وپشت بام در معرض نور آفتاب قرار دارند) آسيب ديده اند؟
آيا از كليد ها و پريز هاي برق، حداكثر به اندازه ي حد مجاز جريان نامي آنها، استفاده ميشود؟
آيا از نحوه ي عملكرد كنتاكت هاي كليدها و پريزهاي برق اطمينان حاصل نموده ايد؟
آيا كليدها و پريزهاي برق از لحاظ نوع )مثال روكار يا توكار بودن يا نوع باراني با IP مناسب و…( مطابق و متناسب فضاهايي نظير حياطها، موتورخانه ها و… انتخاب شده اند؟
آيا دوشاخه هاي برق لوازم و تجهيزات برقي و تاسيساتي نظير كنترل هوشمند موتورخانه، كامپيوترها و… داراي كنتاكت اتصال ارت مي باشد؟
آيا از سلامت دوشاخه هاي برق لوازم و تجهيزات برقي و تاسيساتي نظير كنترل هوشمند موتورخانه، كامپيوتر ها و… اطمينان حاصل نموده ايد؟
در صورت اعمال تغييرات، آيا مسيرهاي عبور كابل نظير لوله ها، سيني ها، داكتها و غيره و همچنين كانالهاي كابل بطور صحيح اجرا شده اند و با استانداردها و مقررات ملي مطابقت دارند؟

 

 

چک لیست بازبینی سیستم های الکتریکی بله خیر توضیحات فنی
آيا در هنگام تعميرات و تغييرات، كابل هاي برق و ارت و همبندي اجرا شده در كانال دچار آسيب ديدگي شده اند؟
در صورت اعمال تغييرات، از لوله هاي مناسب و با ظرفيت كافي جهت سيم كشيهاي برق و جريان ضعيف استفاده شده است؟
آيا لوله كشي هاي تاسيسات برقي و ترانكينگ هاي برق در زمان بهره برداري دچار مشكل شده است؟
در صورت اعمال تغييرات، رنگ بندي سيمها (فاز اول: قرمز، فاز دوم: قهوه اي (زرد)، فاز سوم: سياه، نول: آبي، ارت: زرد و سبز راه راه( رعايت گرديده است؟
آيا در سيستم زمين ساختمان، مقاومت زمين كمتر از 2 اهم بوده و سيم هاي ارت سالم و مناسب مي باشند؟
در صورت اعمال تغييرات، سيم نول بصورت جداگانه از سيم ارت (هادي حفاظتي( اجرا گرديده است؟  سيستم TN-C-S
از اتصال سيم و كابل ارت و نحوه ي همبندي تاسيسات مكانيكي و…(علي الخصوص كولر آبي ) اطمينان حاصل نموده ايد؟
در صورت اعمال تغييرات، آيا اتصال زمين مولدها، تابلوها و تاسيسات برقي مطابق با استاندارد انجام شده است؟
در صورت تقويت، احيا و اعمال تغييرات در سيستم ارت، آيا چاه ارت و سيستم برق كشي تاييديه وزارت نيرو يا شركت توانير و در مناطق و استانها تاييديه شركت برق منطقه اي يا شركت توزيع نيروي برق، توسط پيمانكار اخذ گرديده است؟
در صورت اعمال تغييرات، آيا كليه هادي هاي بيگانه به منظور هم ولتاژ شدن با پتانسيل زمين (همبندي) به سيستم زمين وصل ميباشند؟
در زمان بازديد دوره اي از تاسيسات سرمايشي و گرمايشي نظير كولرهاي آبي، از عدم اتصال سيم فاز به بدنه ي كولر اطمينان حاصل نموده ايد؟
در زمان بازديد دوره اي از تاسيسات سرمايشي و گرمايشي نظير كولرهاي آبي، از نحوه ي اتصال صحيح رشته هاي كابل برق و سالم بودن جعبه ي ترمينال برق داخل دستگاه اطمينان حاصل نموده ايد؟

 

 

چک لیست بازبینی سیستم های الکتریکی بله خیر توضیحات فنی
در زمان سرويس و تعميرات و بازديد دوره اي تاسيسات مكانيكي نظير كولرهاي آبي، از قطع برق از محل مبدا در تابلوي برق ( قطع كليد مينياتوري مربوطه) اطمينان حاصل نموده ايد؟
در مدت زمان مصرف برق و روشن بودن لوازم و تجهيزات الكتريكي و تاسيسات مكانيكي، ميزان جريان عبوري از هر خط تابلو برق متناسب با كليد مينياتوري، سيم يا كابل برق و ديگر تجهيزات آن مدار الكتريكي مي باشد؟
آيا تابلوي كنتور برق متصل به سيستم ارت و همبندي مي باشد؟
با بررسي قبض هاي برق و ميزان مصرف انرژي الكتريكي، آيا ظرفيت انشعاب و كنتور برق متناسب با ميزان مصرف است؟
در صورت اعمال تغييرات در تابلو برق ها، اتصال بين شينه نول و ارت در تابلوي اصلي اجرا گرديده است؟
آيا كليد هاي اتوماتيک موجود در تابلو برق ها تميز و از لحاظ صدمات بررسي شده اند؟
آيا نسبت به تميزكاري فضاي داخل تابلو برق ها در حالت بي برقي با استفاده از مكنده ها اقدام نموده ايد؟
آيا بدنه، درب و سازه تابلو برقها سالم است؟
در صورت نصب گرمكن در تابلو برق، اين وسيله را تميز و سرويس نموده ايد؟
ايزولاتورها و نگهدارنده هاي هادي ها در تابلو برق ها دچار شكستگي يا صدمات فيزيكي شده اند؟
آيا هادي هاي موجود در تابلو برق از نظر ترک، شكستگي، داغ شدن و تميزي كنترل شده اند؟
وضعيت فيزيكي رله ها و متعلقات آن و نحوه ي استقرار آنها در تابلو برق بررسي شده است؟
آيا رنگ آميزي تابلو برق اصلي (كه از نوع الكترواستاتيک پاششي و يا كوره اي ميباشد )دچار مشكل شده است؟
در صورت اعمال تغييرات، آيا بدنه تابلو ارت و همبندي شده است؟

 

چک لیست بازبینی سیستم های الکتریکی بله خیر توضیحات فنی
در صورت اعمال تغييرات، آيا ساخت تابلوي جديد توسط سازندگان مورد تائيد مراجع ذيصالح انجام گرفته است؟
در صورت اعمال تغييرات، آيا از علائم خطر و هشدار دهنده بر روي تابلو هاي برق و ساير تجهيزات برقي در هنگام اجرا و پس از اتمام عمليات استفاده شده است؟
آيا دستورالعمل تعمير و نگهداري، بهره برداري، نصب و نقشه تک خطي مدار تابلو و نگهداري اين مدارک در درب تابلو نصب شده است؟
آيا بر اثر فرسودگي در زمان بهره برداري، همچنان درجه حفاظت تابلوهاي نصب شده در داخل محوطه مسقف و راهروها حداقل برابر با IP42 و تابلوهاي نصب شده در محوطه باز حداقل برابر با IP54 مي باشد؟
در صورت اعمال تغييرات، آيا كليه كليدهاي ACB, MCCB , MCB و فيوزها از سازندگان معتبر و شناخته شده و مطابق استاندارد تهيه و در تابلو نصب شده اند؟
با توجه به اهميت نحوه ي عملكرد كليدهاي اتوماتيک و مينياتوري، آيا نياز به تعويض آنها مي باشد؟
با توجه به اهميت نحوه ي عملكرد كليدهاي محافظت از جان، آيا نياز به تعويض آنها مي باشد؟
آیا با بررسي وتست تابلوهاي برق، نياز به تعويض لوازم و تجهيزات الكتريكي داخل تابلو هاي برق و همچنين كليدهاي گردان و كليد هاي حفاظتي آن مي باشد
در صورت لزوم استفاده از برق اضطراري در فضاي آموزشي، تربيتي و ورزشي مذكور، آيا حداقل دو دستگاه مولدهاي اضطراري سالم و آماده راه اندازي ميباشد؟
آيا مولدها قابليت  change over را داشته و به همراه تابلوهای change over   نصب گرديده اند تا در زمان قطع شبكه سراسري برق به صورت خودكار در مدار قرار گرفته و تامين برق نمايند؟
آيا قدرت مورد نياز مولدهاي اضطراري جوابگوي تداوم خدمات مي باشد؟
آيا مولدها دوگانه سوز بوده و سوخت حداقل 7 روز كاردائم آن هميشه ذخيره شده است؟

 

 

چک لیست بازبینی سیستم های الکتریکی بله خیر توضیحات فنی
آيا در زمان رخداد بحرانها، دسترسي به مولد به آساني ميسر بوده و راه اندازي آن سريع مي باشد؟
آيا محل نصب مولدها به گونه اي ميباشد كه در زمان بهره برداري از نظر صوتي و دود خروجي اگزوز، آلودگي ايجاد ننموده و هواي لازم  و مورد نياز، به مولدها برسد؟
در صورت لزوم استفاده از برق اضطراري در فضاي آموزشي، تربيتي و ورزشي مذكور،آيا مولدها قابليت كار دائم (Duty Continues )را دارند؟
آيا كنترل عملكرد سيستم برق ايمني و تعويض به موقع باطريهاي UPS انجام شده است؟
آيا سطوح باطري هاي UPS از هرگونه آلودگي و گرد و غبار پاک شده اند؟
در صورت وجود ترانسفورماتور، اطلاعات ترانسفورماتور مانند ولتاژ، جريان و درجه حرارت به صورت منظم ثبت ميشوند؟
در صورت وجود ترانسفورماتور، محفظه ها و بدنه هاي ترانسفورماتورها و كليه ي هواخورها از وجود گرد و خاک با استفاده از مكنده گرد و خاک تميز شده اند؟
در صورت وجود ترانسفورماتور، تانک و بوشينگ هاي ترانسفورماتور از نظر نشت روغن كنترل و بازرسي شده اند؟
در صورت وجود ترانسفورماتور، آيا آزمايشات لازم ساليانه بر روي روغن ترانسفورماتور و بررسي شكست عايقي، اسيدي بودن، رنگ، ضريب توان و پليمريزاسيون انجام شده است؟
در صورت وجود ترانسفورماتور، آيا آناليز گاز محلول در روغن توسط آزمايشگاه داراي صلاحیت معتبر در يک سال اخير انجام شده است؟
آيا در اتاقک برق، فاصله تابلوهاي تمام بسته فشار متوسط و فشار ضعيف از هم حداقل 5/1 متر ميباشد؟
آيا نظافت اتاق ترانس و اتاقک برق انجام شده است
آيا تهويه اتاق پست و اتاقک برق سالم است؟

 

 

چک لیست بازبینی سیستم های الکتریکی بله خیر توضیحات فنی
در صورت اعمال تغييرات، آيا فاصله لازم بين مدارهاي جريان ضعيف وكابلهاي برق در مسيرهاي كابلكشي، سيني هاي كابل و داكتها و غيره لحاظ شده است؟
آيا سيستم خطوط تلفن و نحوه ي سربندي سيم هاي تلفن در جعبه ي تقسيم و پريزهاي تلفن درست است؟ علت هرگونه تغييرات، را بنويسيد.
آيا سيستم زنگ هشدار سالم است و در صورت استفاده از زنگ هوشمند تنظيم شده است؟ علت هرگونه تغييرات، را بنويسيد.
آيا سيستم آيفون (اعم از گوشي داخل ساختمان، پانل بيروني، كابلكشي و دربازكن( سالم است؟
آيا سيستم آنتن (اعم از نصب پايه و آنتن، كابل كشي و پريزهاي تلويزيون) سالم است
آيا سيستم اعلام حريق حداقل در دوره هاي ماهيانه مورد تست و بازبيني قطعات )اعم از سالم بودن شستي ها، دتكتورها و آژير و فلشر ها و… ) قرار گرفته است؟
آيا دستورالعمل نحوه ي كاركرد سيستم اعالم حريق در محل مناسب نصب شده است؟
آيا آزمون هاي هفتگي شستي هاي اعالم حريق و سيستم هشدار صوتي و… توسط فرد صلاحیت دار انجام شده است؟
آيا آزمون هاي ماهيانه ي سيستم هاي برق پشتيبان (مولدهاي اضطراري يا باطريهاي منفذدار) توسط فرد صلاحیت دار انجام شده است؟
آيا بازرسي سه ماه ي باطري هاي منفذدار سيستم برق پشتيبان اعلام حريق و اتصالات آنها توسط فرد صلاحیت دار مورد بازرسي قرار گرفته است؟
آيا آزمون هاي دوره اي سيستم اعلام حريق شامل بررسي دفتر كار سيستم  و حصول اطمينان از انجام اقدامات لازم در مورد خطاهاي ثبت شده توسط فرد صلاحیت دار انجام شده است؟
آيا آزمون هاي دوره اي سيستم اعلام حريق شامل بررسي تغييرات ساختاري يا تصرفي ساختمان كه روي اجزاي سيستم اعلام حريق اثر گذار باشد، توسط فرد صلاحیت دار انجام شده است؟

 

 

 

چک لیست بازبینی سیستم های الکتریکی بله خیر توضیحات فنی
آيا بازرسي ساليانه مكانيزم كليدي هر شستي سيستم اعلام حريق توسط فرد صلاحیت دار با برداشتن المان شكننده و قراردادن يک كليد آزمون يا به كار انداختن شستي انجام شده است؟
آيا بازرسي ساليانه آشكارسازهاي خودكار حريق سيستم اعلام حريق از نظر آسيب ديدگي، رنگ شدگي و… و قابليت استفاده و توان پاسخگويي توسط فرد صلاحیت دار انجام شده است؟
آيا بازرسي ساليانه آشكارسازهاي حرارتي توسط يک منبع حرارتي مناسب سيستم اعلام حريق توسط فرد صلاحیت دار انجام شده است؟
آيا بازرسي ساليانه آشكارسازهاي دودي نقطه اي (و آشكارسازهاي هواكشي) با استفاده از دستگاه توليد كننده ي دود شبيه سازي شده توسط فرد صلاحیت دار انجام شده است؟
آيا بازرسي ساليانه آشكارسازهاي دودي پرتو نوري توسط تضعيف سيگنال بين فرستنده و گيرنده و با استفاده از يک فيلتر نوري با ايجاد دود يا شبه دود توسط فرد صلاحیت دار انجام شده است؟
آيا بازرسي ساليانه آشكارسازهاي منواكسيد كربن سيستم اعلام حريق با استفاده از دستگاه توليد كننده ي گاز منوكسيد كربن يا گاز شبيه به آن توسط فرد صلاحیت دار انجام شده است؟
آيا بازرسي ساليانه آشكارسازهاي شعله سيستم اعلام حريق توسط فرد صلاحیت دار مطابق دستورالعمل شركت سازنده انجام شده است؟
آيا بازرسي ساليانه آشكارسازهاي تركيبي سيستم اعلام حريق توسط فرد صلاحیت دار مطابق دستورالعمل شركت سازنده انجام شده است؟
آيا درستي عملكرد كليه ي وسايل سيستم اعلام حريق و سيستم هاي ردياب حريق توسط فرد صلاحیت دار مطابق دستورالعمل شركت سازنده انجام شده است؟
آيا بازرسي ساليانه و تعويض كليه فلشر ها و چراغ هاي معيوب سيستم اعلام حريق توسط فرد صلاحیت دار مطابق دستورالعمل شركت سازنده انجام شده است؟
آيا استحكام اتصال و سلامت كليه ي لوازم كابل كشي قابل دسترسي سيستم اعلام حريق انجام شده است؟
آيا درستي برنامه هاي تنظيم شده روي سيستم اعلام حريق مورد تاييد است؟

 

چک لیست بازبینی سیستم های الکتریکی بله خیر توضیحات فنی
آيا سيستم صوتي (اعم از ميكروفن، دستگاه تقويت كننده و ميكسر صوت و بلندگوها) سالم است؟ علت هرگونه تغييرات، را بنويسيد
آيا شبكه هاي اطلاع رساني (شبكه كامپيوتر) سالم است؟ علت هرگونه تغييرات، را بنويسيد
آيا سيستم دزدگير، دوربينهاي مدار بسته و سيستم ضبط تصاوير دچار مشكل شده است؟
آيا دستورالعمل نحوه ي كاركرد سيستم هاي امنيتي نظير دوربين هاي مداربسته و دزدگير در محل مناسب نصب شده است؟
با بررسي قبض ها، سيستم كنترل هوشمند موتورخانه و سنسورهاي آن درست عمل ميكنند؟
آيا دستورالعمل نحوه ي كاركرد و تنظيمات سيستم كنترل هوشمند موتورخانه در محل مناسب نصب شده است؟
آيا در مدت زمان بهره برداري، سيستم برقگير دچار تغييرات شده است؟
آيا سيستم حفاظت در برابر آذرخش داراي چاه ارت مجزا مي باشد؟
آيا همه چاههاي ارت موجود (بجز چاه ارت سيستم حفاظت در برابر آذرخش) به يكديگر متصل ميباشند؟
آيا در نحوه ي عملكرد و اتصال سيستم فتوولتائيک به شبكه مشكلي پيش آمده است؟
آيا سرويس هاي دوره اي سيستم فتوولتائيک و احياناً تعويض باطري هاي آن انجام شده است؟
در صورت استفاده از سيستم هاي BMS و هوشمندسازي ساختمان، نسبت به تست، بررسي عملكرد و نحوه ي كاركرد آنها توسط شركت هاي داراي صلاحیت اقدام نموده ايد؟
آيا مسئولین فنی مجموعه ، آموزش هاي لازم جهت استفاده ي صحيح و بهره برداري مناسب از سيستم هاي الكتريكي و تاسيسات مكانيكي ديده اند؟
آيا تابلو هاي برق و سيم كشي ها و كابلكشي هاي برقي دور از دسترس  افراد متفرقه است؟

 

 

چک لیست بازبینی سیستم های الکتریکی بله خیر توضیحات فنی
آيا مسئولین فنی مجموعه ، آموزش هاي لازم جهت حفظ ايمني و امنيت هنگام وقوع حوادث برقي را ديده اند؟
آيا سایر افراد غیر مسئول ،آموزش هاي لازم جهت حفظ ايمني و امنيت هنگام وقوع حوادث برقي را ديده اند؟
آيا تجهیزات نصب ثابت و یا نصب متحرک ، به گونه اي نصب و مستقر شده اند كه در مواقع ضروري نظير زلزله پرت نشود؟

 

 

 

 

 

الزامات بهره برداري و نگهداري و تعميرات تاسيسات برقي

هدف از مراقبت، نگهداري و تعميرات تاسيسات برقي جلوگيري از برق گرفتگي و آتش سوزي ناشي از تاسيسات برقي ساختمان و مجموعه  در زمان بهره برداري مي باشد. تاسيسات برقي در يک ساختمان ممكن است به علل زير در طول زمان، ايمني خود را از دست بدهند: –

 • كليه بخش هاي تاسيسات برقي يا قسمت هايي از آن در اثر مرور زمان يا در اثر عوامل محيطي فرسوده شود.
 • در تاسيسات برقي دخل و تصرف هايي، بدون داشتن اطلاعات لازم و كافي، انجام شود.
 • تعميرات يا جابجايي هايي انجام شود كه سبب ايجاد تغييراتي در تاسيسات برقي شود.
 • مهمترين الزامات و نكات مهم جهت بهره برداري درست و نگهداري و تعميرات تاسيسات برقي به شرح زير مي باشد:
 • در صورت نياز به تعويض چراغ هاي روشنايي ترجيحاً از چراغ هاي روشنايي با همان مشخصات الكتريكي استفاده شود.
 • در صورت تعويض چراغ هاي محيط هاي مرطوب بايستي چراغ هايي با درجه حفاظت برق گرفتگي (IP44)يا بيشتر جايگزين گردد.
 • در صورت استفاده از سيم 1.5 براي مدارهاي روشنايي ،حداكثر جريان عبوري مجاز 10 آمپر مي باشد و هر گونه انشعاب گرفتن و اضافه كردن تعداد چراغ به يک مدار روشنايي ممنوع مي باشد.
 • كليه ي مدارات الكتريكي اعم از روشنايي ، پريزهاي برق و… بايد مجهز به سيم ارت باشند و حذف سيم ارت مجاز نيست.
 • در صورت هرگونه آسيب ديدگي به سيم و كابلهاي ساختمان بايستي نسبت به قطع جريان برق از محل تابلو برق اصلي اقدام نمود.
 • در صورت هر گونه آسيب ديدگي كليدها و پريزهاي برق نسبت به تعويض آن توسط نيروي برقكار داراي صلاحیت اقدام شود.
 • حتماً توجه شود كه جريان اسمي كليد ها و پريزهاي برق مطابق كليد و پريزهاي آسيب ديده خريداري شوند.
 • در صورت نياز به استفاده از افزايش دهنده ي تعداد پريز)سه راهي) بايد از نوع استاندارد و مجاز استفاده شود.

 

 

 

 • استفاده از هرگونه آداپتور و سرپيچ غير مجاز ممنوع مي باشد.
 • انجام سيم كشي هاي نوع روكار با استفاده از سيم هاي چند لا و بست هاي ميخي يا ميخ معمولي و سيم كشي زيرگچي، اكيداً ممنوع مي باشد
 • در صورت استفاده از سيم 2.5 براي مدار پريزهاي برق، حداكثر جريان عبوري مجاز 16 آمپر مي باشد و قرار دادن تعداد بيش از حد وسايل برقي پر مصرف بر روي يک مدار ممنوع مي باشد.
 • جهت حفظ ايمني بهتر است كليه ي وسايل برقي مانند رايانه ها و سماور برقي و… در زمان خاموش شدن و ترک محل كار از محل پريز برق جدا شوند.
 • هرگونه دسترسي و استفاده ي افراد متفرقه و غیر مسئول از تابلو برق ها مجاز نمي باشد.
 • براي تعويض كليد فيوز ها بايستي تابلو برق را از محل تابلو برق اصلي هم بي برق نمود.
 • جايگزيني و استفاده از فيوزهاي غير استاندارد يا فيوز هايي كه المان ذوب شونده آن قابل تعويض باشد (فيوزهاي كتابي و نظير آنها) و كليد هاي مينياتوري نوع پيچي كه در پايه فيوز نصب مي شود ممنوع است.
 • تعمير، تعويض و ترميم المان فشنگ فيوزهاي استاندارد به هر نحو و شكلي ممنوع است.
 • وسايل حفاظتي جريان باقيمانده (RCD / RCPD)نبايد بيشتر از 30 ميلي آمپر تنظيم شده باشد.
 • هرگونه تغيير در تابلو برق ها و علي الخصوص حذف كليد محافظ جان و كليد كمپكت اتوماتيک از تابلو برق ها ممنوع ميباشد.
 • استفاده از چاه )شافت( آسانسورها به عنوان كانال بالارو براي هر نوع مداري جز مدارهاي مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است. جابجا كردن، بازكردن، كشيدن يا نصب كابل در هواي آزاد، نبايد در دماي كمتر از 3 +درجه سانتي گراد انجام شود.
 • هر گونه پيچيدن سيم ها به دور هم براي ايجاد اتصال الكتريكي و عايق بندي محل اتصال با نوار چسب الكتريكي ممنوع است
 • هر گونه ادغام مسير مدارهاي سيستم هاي جريان ضعيف (تلفن، زنگ اخبار، احضار، در باز كن، اعلام حريق و… ) با مدارهاي سيستم هاي ديگر به خصوص با مدارهاي ( روشنايي، پريز و… ) ممنوع مي باشد.
 • مراكز سيستم اعلام حريق بايد از نوع تحت مراقبت دائم باشد، به گونه اي كه عمل يكي از دتكتورها سبب بر هم خوردن تعادل مدار و در نتيجه اعلام حريق در آن مدار شود.
 • خاموش كردن و حذف سيستم اعلام حريق مجاز نمي باشد

 

 • اجزاي سيستم اعلام حريق بايد به صورت ماهيانه توسط شركت هاي داراي مجوز مورد بازبيني و تست قرار گيرند و نسبت به تعويض باطري دستگاه مركزي اعلام حريق در زمان مشخص اقدام شود.
 • سيستم دوربين مداربسته و شبكه هاي كامپيوتري بايد توسط شركت مجري داراي صلاحیت مورد بازبيني قرار گيرد.
 • دستگاه هاي مركز تقويت و پخش سيستم هاي پيام رساني بايد از نوع باولتاژ زياد ( 50-70-100-140 يا… ولت ) يا امپدانس زياد و با در نظر گرفتن تعداد و توان بلندگوها انتخاب شوند.
 • در صورت هرگونه تغيير و جابجايي وسايلي نظير يخچال، اجاق گاز، سينک و لوله كشي ها و… در محل آشپزخانه ها و آبدارخانه ها و نظاير آن بايد براي هم ولتاژ كردن، همبندي اضافي توسط نيروي برقكار داراي صلاحیت ترميم گردد.
 • مقاومت الكتريكي سيستم زمين ( چاه ارت، ميلگراند يا چنبره يا …. ) بايد به صورت مداوم اندازه گيري شده و در صورت بالا رفتن مقاومت الكتريكي از 2 اهم نسبت به احياي سيستم ارت اقدام نمود.
 • در صورت نياز به اضافه كردن هر يک از سيستم هاي چند رسانه اي، شبكه هاي رايانه اي، سيستم هاي حفاظتي و دزدگير، دوربين مداربسته، ساعت مركزي، كنترل و ابزار دقيق و سيستم هاي مديريت ساختمان و… بايستي با نظارت و هماهنگي مدیر فنی بخش انجام گيرد.
 • بهتر است در شروع و پايان فصل سرما نسبت به انجام تنظيمات لازم دستگاه كنترل هوشمند توسط شركت مجري اقدام گردد و چگونگي عملكرد سيستم با توجه به قبوض پرداختي بررسي شود.
 • در زمان تعمير و سرويس تاسيسات سرمايشي و گرمايشي و… ( مانند سرويس كولرها ) قبل از هرگونه اقدامي نسبت به قطع برق از محل تابلو برق و اتصال كابل ارت اطمينان حاصل شود.
 • در صورتيكه براي سيستم برق اضطراري از ديزل ژنراتور استفاده شده است بايد نسبت به سرويس دوره اي و تعويض روغن ديزل ژنراتور، باطري و مخزن گازوييل، تسمه پروانه و دينام ژنراتور و همچنين تعويض فن ها توسط نيروي داراي صالحيت اقدام شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *