چک لیست موتورخانه

 

فرم چک لیست تعمیر و نگهداری موتورخانه

تعمیر و نگهداری اصولی موتورخانه گامي لازم و الگويي مناسب جهت بهينه سازي مصرف سوخت و برطرف کردن ايرادات موتورخانه ها تلقی می شود. معاينه فني موتورخانه همزمان با كاهش آلودگي هوا و ارتقاي سطح سلامت، ايمني و رفاه ساكنان، باعث صرفه جویی 5 الی 10 درصدی انرژی نیز می شود. در همين راستا با تدوین استاندارد ملي 16000 و الزام آور کردن اجراي آن سعی شده است که بهينه سازي و كاهش ايرادهاي موتورخانه ها به شكل اصولي و با معيارهای ثابت و بر اساس چک لیست ها و فرم های مشخصی انجام شود.

این استاندارد از ارکان زیر تشکیل شده است:

آنالیز كامل پیکربندی موتورخانه، اجزاي آن و همچنین تنظيم شناسنامه موتورخانه ساختمان

آناليز خروجی احتراقی دودكش موتورخانه با دستگاه آنالايزر گاز و مقايسه آن با استاندارد تعریف شده

تنظيم دقيق مشعل موتورخانه در راستای كاهش مصرف سوخت و گازهاي آلاينده

اندازه گيري و متعادل كردن قدرت مکندگی دودكش موتورخانه جهت افزایش بازدهی ديگ

تهيه گزارش مستند از مشكلات موتورخانه ساختمان و اجزاي قيد شده در استاندارد و بررسی راه حل ها

ارائه و تحویل گزارش بازرسي و آزمون معاينه فني دوره اي موتورخانه ساختمان به سازمان ملي استاندارد ایران

مقررات كلي معاينه فني دوره اي موتورخانه ها، براساس مفاد اين استاندارد شامل سه مرحله زیر است:

بازبيني عملكرد سيستم تولیدکننده انرژي که شامل فعالیت های زیر می شود:

الف) بازبيني و بررسی خط سوخت رساني

ب) تنظيم مشعل موتورخانه

پ) بررسي وضعيت دودكش موتورخانه

تکمیل نمودن شناسنامه فني موتورخانه ساختمان با بهره گیری از مشاهدات، اندازه گيري ها و آناليزهای انجام شده

تكميل گزارش مستند بازرسي و آزمون معاينه فني دوره اي موتورخانه ساختمان با بهره گیری از نتايج مراحل قبلي و ارائه و تحویل آن به سازمان ملي استاندارد

 

 

در ادامه تلاش شده است، فرم چک لیست معاینه فنی و تعمیر و نگهداری موتورخانه با همه موارد لازم، در اختیار شما عزیزان قرار داده شود:

1- آیا شناسنامه فنی پر شده است؟
2- آیا شناسه موتورخانه درست درج شده است؟
3- ابعاد موتورخانه درست است؟ (طول * عرض * ارتفاع = حجم)
4- ظرفیت حرارتی ساختمان چه میزان است؟
5- آیا اقدامی برای تامین هوای کافی انجام گرفته است؟
6- آیا اقدامی برای اصلاح درب موتورخانه انجام گرفته است؟
7- آیا برای مرمت دیوار موتورخانه اقدامی شده است؟
8- آیا موتورخانه نظافت شده است؟
9- آیا کپسول آتش نشانی یا سیستم اطفاحریق موتورخانه اصلاح شده است؟
10- آیا سیستم روشنایی در موتورخانه اصلاح شده است؟
11- آیا وضعیت پریز برق موتورخانه درست شده است؟
12- آیا وضعیت لوله متعادل کننده فشار بر روی دیگ ها اصلاح شده است؟
13- آیا اصلاحاتی روی وضعیت دودکش های موتورخانه انجام شده است؟
14- آیا اصلاحاتی بر روی شیر یک طرفه پمپ های موتورخانه صورت گرفته است؟
15- آیا شرایط لوله کشی منبع انبساط در موتورخانه اصلاح شده است؟
16- آیا برای نشتی سیستم سوخت رسانی اقدامی شده است؟
17- آیا اقدامی برای تعویض فیلتر سوخت انجام شده است؟
18- آیا اقدامی برای اصلاح نصب شلنگ سوخت شده است؟

 

19- آیا اقدامی جهت بهبود عملکرد کنتور گاز انجام شده است؟
20- آیا قطر استاندارد لوله گاز اصلاح شده است؟
21- آیا وضعیت قرارگیری مخزن گازوئیل اصلاح گردیده است؟
22- آیا مخزن نصب روزانه در موتورخانه نصب شده است؟
23- آیا محل مخزن روزانه اصلاح شده است؟
24- آیا نوع مشعل درست است؟
25- آیا سازنده مشعل درست است؟
26- آیا مدل مشعل درست است؟
27- آیا ظرفیت مشعل درست قید شده است؟
28- آیا تعویض مشعل غیراستاندارد انجام شده است؟
29- آیا اقدامی برای بهبود قرارگیری صحیح الکترودها انجام شده است؟
30- آیا اقدامی جهت اصلاح قرارگیری نازل، شعله پخش کن و لوله مشعل شده است؟
31- آیا اقدامی جهت اصلاح عملکرد شیر برقی موتورخانه شده است؟
32- آیا اقدامی جهت اصلاح عملکرد کنترل اطمینان قطع خودکار گاز شده است؟
33- آیا جهت اصلاح عملکرد کنترل اطمینان وجود شعله، اقدامی شده است؟
34- آیا جهت اصلاح صدای مشعل اقدامی شده است؟
35- آیا جهت اصلاح وضعیت نصب پروانه اقدامی شده است؟
36- آیا جهت اصلاح سیم کشی مشعل، اقدامی شده است؟
37- آیا جهت اصلاح وضعیت دریچه هوای مشعل اقدامی شده است؟
38- آیا اقدامی جهت بهبود وضعیت نصب مشعل شده است؟
39- آیا جنس دیگ درست است؟
40- آیا سازنده دیگ درست درج شده است؟
41- آیا مدل دیگ درست درج شده است؟
42- آیا تعداد پره دیگ درست است؟
43- آیا ابعاد دیگ درست است؟ (طول, عرض, ارتفاع، قطر)
44- آیا ظرفیت حرارتی دیگ موتورخانه درست است؟
45- آیا درجه ترموستات دیگ درست است؟
46- آیا وضعیت برخورد شعله به انتها یا دیواره های دیگ موتورخانه اصلاح گردیده است؟
47- آیا اقدامی جهت تمیز کردن سطوح آتش خوار شده است؟
48- آیا اقدامی جهت تمیز کردن سطوح تر شده است؟
49- آیا اقدامی جهت اصلاح نصب و مونتاژ صحیح دیگ شده است؟
50- آیا اقدامی جهت بهبود عملکرد صحیح ترموستات شده است؟
51- آیا جهت رفع نشتی دیگ اقدامی شده است؟
52- آیا اقدامی جهت اصلاح عایقکاری دیگ شده است؟
53- آیا برای اصلاح تناسب ظرفیت حرارتی دیگ و مشعل اقدامی صورت گرفته است؟
54- آیا برای اصلاح تناسب بار حرارتی ساختمان با ظرفیت حرارتی دیگ و مشعل، اقدامی شده است؟
55- آیا ارتفاع دودکش موتورخانه تا پشت بام درست است؟
56- آیا کل طول قسمت افقی دودکش موتورخانه درست است؟
57- آیا قطر دودکش موتورخانه صحیح است؟
58- آیا برای اصلاح قطر استاندارد دودکش اقدامی شده است؟
59- آیا جنس دودکش موتورخانه درست است؟
60- آیا فاکتور Z مربوط به دودکش موتورخانه درست است؟
61- آیا جهت اصلاح فاکتور Z استاندارد دودکش، اقدامی شده است؟
62- آیا برای اصلاح فشار دودکش موتورخانه اقدامی شده است؟
63- آیا برای نصب دمپر بارومتریک اقدامی شده است؟
64- آیا جهت اصلاح پوسیدگی و خرابی دودکش، اقدامی شده است؟
65- آیا برای اصلاح وضعیت دودکش در پشت بام، اقدامی شده است؟
66- آیا برای اصلاح وضعیت کلاهک دودکش در پشت بام، اقدامی شده است؟
67- آیا نوع سختی گیر بکار برده شده درست است؟
68- آیا مدل سختی گیر درست درج شده است؟
69- آیا نوع روش کنترل هوشمند موتورخانه درست است؟
70- آیا مدل کنترل هوشمند موتورخانه درست است؟
71- آیا نوع شیر ترموستاتیک موتورخانه درست است؟
72- آیا مدل شیر ترموستاتیک موتورخانه درست است؟
73- آیا نتیجه نهایی آنالیزها ثبت شده است؟

برنامه روزانه نگهداری و تعمیرات موتورخانه

1- بررسی سطح آب دیگ
2- لرد گیری دیگ Blow down
3- لرد گیری ستون آب موتورخانه
4- بررسی عینی احتراق مشعل
5- تصفیه و عمل آوری آب مطابق با برنامه قبلی
6- یادداشت کردن فشار و دمای آب تغذیه
7- ثبت کردن دمای دود
8- ثبت کردن فشار و دمای روغن
9- ثبت کردن فشار گاز کاری
10- ثبت کردن فشار هوای پودر کننده
11- ثبت کردن دمای آب رفت و برگشتی دیگ موتورخانه
12- ثبت کردن مصرف آب جبرانی موتورخانه

 

چک لیست سالانه تعمیر و نگهداری موتورخانه

1- بازرسی دیگ موتورخانه و متعلقات آن
2- مرور موارد ثبتی توسط اپراتورها
3- بازرسی و تمیز کاری مشعل موتورخانه
4- باز کردن درب جلویی و بررسی آجرهای نسوز
5- بررسی آجرهای نسوز واقع در درب جلویی و اقدام به تعمیر آنها در صورت نیاز
6- بستن و آب بندی درب عقب بوسیله واشر نو در صورت نیاز
7- تمیز کاری و خلاسازی سمت قسمت آتشخوار دیگ و لوله دود Breeching
8- بررسی آجرهای نسوز درب عقب و تعمیر آنها در صورت نیاز
9- گشودن درب عقبی دیگ و بازبینی آجر های نسوز
10- بستن و آب بندی درب جلویی دیگ با واشر نو در صورت نیاز
11- بازبینی سمت آب از نظر داشتن رسوب و خوردگی و یا سایر موارد. توجه کنید که باید سمت آتشخوار را با آب پرفشار تمیز کنید.
12- خارج و باز نمودن و تمیز کردن شیر قطع کن سطح پایین آب cutoff valve
13- تمیز کاری سیستم هوای پودر کننده (منبع و کمپرسور و سایر تجهیزات
14- تعویض و جایگزینی همه واشرهای دریچه بازدید دیگ
15- بررسی کارکرد همبندها، کنترلرها و تنظیمات آنها در صورت نیاز
16- بررسی عملکرد بادزن
17- بررسی کنترل های آب تغدیه موتورخانه
18- روشن نمودن مشعل و راه اندازی دیگ و در صورت امکان نشت یابی درها
19- بررسی کیفیت احتراق مشعل و تنظیم آن در صورت نیاز
20- بازنگری نتایج بازرسی انجام شده

استاندارد عملكرد:

نصب بودن ديگ آب گرم موتورخانه به صورت تراز، آب بند، دودبند مطابق با استانداردهاي مجاز
شاخص ها:
ـ نصب بودن ديگ موتورخانه مطابق با دستورالعمل و نقشه
ـ نصب بودن ديگ موتورخانه به صورت تراز و مطابق با نقشه
ـ نصب بودن ديگ موتورخانه به صورت آب بند و دودبند مطابق با نقشه
ـ نصب بودن متعلقات دیگ مطابق با دستورالعمل
استاندارد عملكرد:
ساخته شدن کلکتور موتورخانه بر اساس نقشه اجرایي به صورت همراستا، تراز و آب بند
شاخص ها:

ساخته شدن کلکتور مطابق با نقشه اجرایی و نشریه 128

ساخته شدن کلکتور موتورخانه به صورت تراز

ساخته شدن لوله هاي انشعاب با رعایت شاقولی و همراستا بودن

ساخته شدن کلکتور موتورخانه به صورت آب بند

استاندارد عملکرد:
لوله کشي موتورخانه گرمایي مطابق با نقشه و بر اساس اصول فني و ایمني

شاخص ها:

نصب بودن کلکتور موتورخانه بر اساس نقشه و با رعایت ترازی و شاقولی

نصب بودن شیرهاي کلکتور موتورخانه بر اساس نقشه و به صورت آب بند

نصب بودن تکیه گاه مطابق با دستورالعمل و نشریه 128

آماده سازي قطعات لوله کشي بین دستگاه های موتورخانه به صورت آب بند

لوله کشي ارتباطي بین دستگاه های موتورخانه مطابق با نقشه و دستورالعمل

استاندارد عملکرد:
نصب بودن منبع انبساط بر اساس اصول فنی و ایمنی و مطابق با نقشه در محل توصیه شده
شاخص ها:

وجود پایه با استحکام کافی و مطابق با نقشه

استقرار منبع انبساط به صورت تراز و بر اساس نقشه

لوله کشی منبع انبساط به صورت آب بند و گاز بند مطابق با نقشه

اتصال درست منبع انبساط موتورخانه به سیستم تغذیه جهت حفاظت آب شهری مطابق با مقرارت ملی ساختمان ایران

استاندارد عملکرد:
راه اندازي و تحویل سیستم تهویه مطبوع با آب گرم با رعایت اصول فني و نکات ایمني و با استفاده از ابزار لازم
شاخص ها:

راه اندازي مشعل و پمپ موتورخانه و اندازه گیري جریان مطابق با دستورالعمل سازنده

اطمینان از صحت عملکرد دودکش موتورخانه

 

 

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *