خدمات شرکت

شرکت نور گیل انرژی شمال

مشاور و ممیزی انرژی ساختمان ها
صنایع و هوشمند سازی آنها

خدمات شرکت

ارزیابی ، ممیزی فنی انرژی و ترموگرافی برای ساختمانهای مسکونی ، غیر مسکونی ، اداری ، صنایع ،کارخانجات


مشاور انرژی در بخشهای انرژی های تجدید پذیر ، ساختمانهای سبز ، ساختمانهای زیرو انرژی ومدیریت سبز

معاینه فنی موتورخانه های آب گرم ، آب داغ و بخار برابر استاندارد ایزو 16000


استقرار سیستم مدیریت انرژی ساختمان برابر استاندارد 50001

برچسب انرژی ساختمان برابر استاندارد 14253-14254 سازمان بازرسی صلاحیت فنی


طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های فتو ولتائیک ، آبگرمکن های خورشیدی ، سیستم های زمین گرمایی

طراحی و نظارت و اجرای سیستمهای تصفیه فاضلاب ، تصفیه آبهای خاکستری


تحلیل وبررسی مصارف انرژی ساختمانها توسط نرم افزار دیزاین بیلدر

طراحی و نظارت و اجرای سیستمهای هوشمند ساختمانها و PLC موتورخانه ها


طراحی و ساخت استخر های خصوصی ، عمومی و آموزشی

طراحی ،نظارت و اجرای کلیه کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی برای ساختمانهای مسکونی ، غیر مسکونی ،اداری ، صنعتی و کلیه ساختمان ها


طراحی سیستمهای سازگار با محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر برای کلیه
ساختمان ها

شرکت در مناقصات دولتی و غیر دولتی، خرید ، فروش ، واردات و صادرات تجهیزات (برقی ، مکانیکی ، کامپیوتری ، الکترونیکی و اندازه گیری انرژی )


طراحی و اجرای سیستمهای هوشمند ساختمان BMS و سیستم هوشمند انرژی ساختمان EBMS

اجرای عملیات هوشمند سازی اشیاء در بستر اینترنت برای کلیه تجهیزات الکتریکی و مکانیکی ساختمان ها